banner26

DOSYA- 1980 SONRASI SAKARYA'DA CHP VE SOL (12)-Altuğ Balcıoğlu ile söyleşi

MedyaYazar:  Grafikler ve tabloları birlikte inceledik. Sizce bu tablonun oluşmasına neden olan faktörler nelerdir? Gelinen noktada CHP neden bu halde? 2002 sonrası düşüş için şehrin 80 sonrası aldığı göç önemli etkenlerden biri. 2002...

15 Aralık 2017, 12:15 Medyayazar
DOSYA- 1980 SONRASI SAKARYA'DA CHP VE SOL (12)-Altuğ Balcıoğlu ile söyleşi

MedyaYazar:  Grafikler ve tabloları birlikte inceledik. Sizce bu tablonun oluşmasına neden olan faktörler nelerdir? Gelinen noktada CHP neden bu halde?

2002 sonrası düşüş için şehrin 80 sonrası aldığı göç önemli etkenlerden biri. 2002 seçimleri özelinde ise Cem Uzan ve Genç Parti faktörünü zaten belirtmişsiniz. Uzan’ın Sakarya’lı olması şehri ekstra etkileyen bir durum tabii. Dönemin tam da ruhuna göre yapmış olduğu seçim kampanyası ile Genç Parti neredeyse 3 ayda barajı geçecek noktaya gelmişti. Sakarya’da da yüzde 25 oy aldı. Ama esas sormamız gereken soru Genç Parti üzerinden sağa kaybettiğimiz oyların bir daha neden geri dönmediği. Bunun nedeni olarak başta zaten şehrin aldığı kırsal göçün negatif etkisinden bahsetmiştim, bir diğer önemli etken ise yaşanan 2001 krizinin etkisini seçmenin DSP üzerinden sol’a kesmiş olması. Bütün bunların yanında seçmenin güçlü olanı tercih etme eğilimi. AKP’nin burada Türkiye ortalamasının üstünde oy aldığını hesaba katarsak oylarını arttırmasının önemli nedenlerinden biri seçmenin bu davranış biçimi diyebiliriz.

Bize dair de bir yapmamız gereken eleştiri o dönem ki parti yönetiminin yönetme biçimi. Bu hala konuştuğumuz bir sıkıntı. Örgütlerin özellikle Anadolu’da ki bizim ilimizi de kapsar örgütün seçmen ile bağının çok zayıflaması.

M.Y. Sanırım burada Baykal dönemini kastediyorsun. Yeni sol olarak tarif edilen üçüncü yol arayışı. Neo-liberal ekonomik modeli yönetmeye talip olma...

Evet, hiç gerçekçi olmayan bir tercihti bizim için. Baktığımızda 2001 krizi sonrası, 2002-2007 arası göreli ekonomik genişleme, iktidarın demokrasi söyleminin inandırıcılığını henüz yitirmemiş olması gibi nedenlerle insanların alternatif veya 3. yol arayışında olmadığı bir dönemdi.

M.Y. Burada sanırım koalisyon dönemi alınan sert ekonomik tedbirlerin faturasını koalisyon ortakları acı biçimde öderken, yapılan düzenlemelerin yarattığı ekonomik disiplinin meyvelerinin AKP iktidarının yediğini düşünüyorsun?

Kesinlikle böyle düşünüyorum. Bu dönemde Baykal yönetimindeki CHP çizgisinin ekonomik krizden mağdur olanların taleplerini öne çıkarmak, onların sözcülüğünü yapmak yerine laiklik vurgusunun öne çıktığı, ulusalcı bir siyasal stratejiyi tercih etti. Bu partinin ayağını bastığı zeminler düşünülürse anlaşılabilir bir stratejiydi belki ama sonuçları açısından bizi olumsuz etkiledi. Belki sağa giden oyların gelmemesini de böyle açıklayabiliriz. Son 10 yılda oylarımız yükseliyor gibi gözükse de burada sağ ve sol partilerin giderek tekleşmeye gidiyor olmasını görmek gerekiyor. Bir tarafta AKP sağ oyları konsolide ederken, solda da daha önce 2 partili bir hal den CHP’nin tek sosyal-demokrat parti olduğu bir duruma dönüştü. Bizim Sakarya’da oyumuz artıyor dediğimiz de aslında bundan başka bir şey değil.

M.S. Bir de sanırım bu strateji Cumhuriyetçi seçmenle bağı güçlendirirken, sınıfsal vurgunun azaldığı bu söylem 2001 krizinden etkilenen yoksul kitlelerin de muhafazakar partilere terk edilmesi anlamına geldi.

Aynen öyle. Sadece yoksullarla bağ kopmadı bu dönemde partimiz doğu illerinden de oy alamaz hale geldi. Biraz evvel ifade ettiğim gibi bu strateji CHP’yi söz gelimi İzmir gibi illerde, sahil şeridinde daha da büyütürken, bizim gibi geleneksel Cumhuriyetçi oyların, seküler yaşam kaygısının daha zayıf olduğu illerde örgütün iyice zayıflaması sonucunu doğurdu. Belki Türkiye çapında oy oranında ciddi değişiklik olmadı ama partinin ülke içindeki oy dağılımı değişti ve ve bir bölge partisi haline geldik. Araştırmadım ama bizdeki tabloların benzerlerinin Orta Anadolu’daki illerde de görülebileceğini sanıyorum. 

M.Y. Peki bu tablonun değişmesi için ne yapmak gerekiyor? CHP’nin Sakarya’da özel olarak odaklanması gereken bir coğrafi bölge veya bir toplumsal kesim var mı? Aynı örnekleri soruyoruz. Bu kimileri için muhafazakar iklimde kendini baskı altında hisseden kadınlardır, kimi için ekonomik durumu bozulan kırsal bölgede yaşayan seçmen ya da referandum sonuçları kent merkezlerinde AKP iktidarından rahatsız bir kentli seçmenin biriktiği şekilde de yorumlanıyor bazı yorumcular tarafından. Sence nasıl bir büyüme stratejisi izlenmeli ?

Referandum sonuçları Sakarya için çok da umut verici değil. Buradaki tabloya bakıp pek ders alacak sonuç çıkaramayız. 2010’dan bu yana çok değişiklik yok tercihlerde. Ama ülke genelinde seçmen tercihlerini yorumlayıp belki bir strateji oluşturulabiliriz. Özellikle tarımla geçinen güney ilçelerinde yaşayan yurttaşların ciddi sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Ama biz bir türlü bu insanlarla güçlü iletişim kuramıyoruz. İşçilerle, kırsal seçmenle bağımız çok zayıf. Bunun tabi temel nedeni örgütün yeterince işlemiyor oluşu. Seçmenle iletişim, yalnızca milletvekilinin buraları gezmesi veya Ankara’dan sürekli birilerini getirerek sağlanabilecek bir şey değil. Sürekli dinamik, hareketli ilçe örgütlerine, kadın örgütüne, gençlik örgütüne ihtiyacımız var. Her ne kadar AKP’nin zayıf karnı kırsal bölgeler olsa da CHP’nin bizim gibi illerde örgütsel durumunu, imkanlarını düşünerek, mevcut durumumuza uygun bir strateji oluşturmak durumundayız. Kimi bölgelere odaklanarak güç biriktirmemiz gerekiyor. Bence yapılacak belli.  Kadro birikimimize uygun olarak, güçlü olduğumuz sesimizin daha duyulur olduğu yerlerde mücadeleye odaklanıp güç biriktirerek oy oranımızı arttırmamız gerekiyor.

M.Y. Neresi peki bu bölgeler?

Seçim alma ihtimali olan, bir dönem AKP ile kafa kafaya geldiğimiz yerler var. Demek ki buralarda potansiyel var. Mesela Söğütlü bu bölgelerden bir tanesi. Sapanca bir diğeri. Bu odaklanmayı yaparken de örgüt içindeki yapısal reformları yapmak zorundayız eş zamanlı olarak. Reform derken biraz açayım havada kalmasın. Diyelim kongreler bitti ve yeni yönetimler örgütün başına geldi. Çalışma dönemlerinde nereye odaklanacaklarını, neyi hedeflediklerini ayrıntılı planlayıp sokağa ondan sonra çıkmaları gerekiyor. Tıkır tıkır çalışması gereken bir makineye ihtiyaç var. Bunu belki 2019’a yetiştiremeyiz. Ama bu adımları atmak  durumundayız. Çünkü elimizdeki kadro yapısını, düşünsel ve fiziksel kapasitesini bilip doğru yerlere kanalize etmemiz gerekiyor. Elimizdeki kadro yapısını şu ana kadar verimli kullanabildiğimizi düşünmüyorum.

M.Y: Son olarak şunu sormak istiyoruz. Özellikle kongre süreçlerinde yahut seçimler öncesi, biliriz ki CHP’de adaylık tartışmaları başlar ve bu tartışma hep isimler üzerinde döner. “Şu” mu olsun “bu” mu? Sizce temsil edecek ismin kim olacağı tartışmasında kimi kriterler olmalı mı?

Bu soruya nasıl cevap vereyim bilemedim. Çünkü işin gerçeği akın akın bir üye akışı yok şu an partimize. Ama gerekli düzenlemeleri yaparsak insanların da zaman içinde partiye daha fazla katılacağını düşünüyorum. O yüzden  şu an aday profili üzerine düşünmektense öncelikle örgüt yapısını düzeltmemiz gerekiyor. Partiye oy verip vermediği bilinmeyen üyeler olduğunu biliyoruz. Örgütü dinamik ve işler hale getirirsek uygun adayları parti organları içinden zaten yetiştirebiliriz. Eskiden böyle olduğu söylenirdi. Adayların örgüt içinden süzülüp geldiği bir parti yapısı olduğu ifade edilirdi. Edilirdi diyorum ben yetişemedim şahsen bu döneme. Şu an kimi konularda apayrı düşünen, dünyaya apayrı bakan parti üyelerine rastlıyoruz. Partinin ideolojik netliğe kavuşup üyelerinin de bunu özümsediği bir hale gelmesi gerekiyor. Bunları yapabildiğimiz takdirde örgüt daha iyi işleyecek ve adaylarında, yöneticilerinde niteliği kendiliğinden yükselecektir. Daha güçlü işleyen örgüt ile bağımızın zayıfladığı seçmenlerle, kırsal kesimle de tekrar güçlü bağlar kurabiliriz diye düşünüyorum.

M.Y. Teşekkür ediyoruz

http://www.medyayazar.com/dosya--1980-sonrasi-sakarya039da-chp-ve-sol-11-roportaj,30.html

http://www.medyayazar.com/dosya--1980-sonrasi-sakarya039da-chp-ve-sol-10-roportaj,29.html

http://www.medyayazar.com/dosya--1980-sonrasi-sakarya039da-chp-ve-sol-9-roportaj,28.html

http://www.medyayazar.com/dosya--1980-sonrasi-sakarya039da-chp-ve-sol-8-roportaj,27.html

http://www.medyayazar.com/dosya--1980-sonrasi-sakarya039da-chp-ve-sol-7-roportaj,26.html

http://www.medyayazar.com/dosya--1980-sonrasi-sakarya039da-chp-ve-sol-6-roportaj,25.html

http://www.medyayazar.com/dosya--1980-sonrasi-sakarya039da-chp-ve-sol-5-roportaj,24.html

http://www.medyayazar.com/dosya--1980-sonrasi-sakarya039da-chp-ve-sol-4-roportaj,23.html

http://www.medyayazar.com/dosya--1980-sonrasi-sakarya039da-chp-ve-sol-3-roportaj,22.html

http://www.medyayazar.com/dosya--1980-sonrasi-sakarya039da-chp-ve-sol-2-roportaj,21.html

http://www.medyayazar.com/dosya--1980-sonrasi-sakarya039da-chp-ve-sol-1-roportaj,20.html

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 23 46
2. Trabzonspor 22 45
3. Galatasaray 23 45
4. Sivasspor 23 45
5. Alanyaspor 23 39
6. Fenerbahçe 23 38
7. Beşiktaş 23 37
8. Göztepe 22 34
9. Gaziantep FK 23 31
10. Gençlerbirliği 23 27
11. Antalyaspor 23 25
12. Malatyaspor 22 24
13. Denizlispor 23 24
14. Çaykur Rizespor 22 24
15. Konyaspor 23 21
16. Ankaragücü 23 20
17. Kasımpaşa 23 19
18. Kayserispor 23 16
Takımlar O P
1. Hatayspor 23 45
2. Erzurum BB 23 42
3. Bursaspor 23 39
4. Adana Demirspor 23 37
5. Altay 23 34
6. Fatih Karagümrük 23 34
7. Keçiörengücü 23 32
8. Ümraniye 23 32
9. Akhisar Bld.Spor 23 32
10. Menemen Belediyespor 23 32
11. Balıkesirspor 23 31
12. Giresunspor 22 28
13. İstanbulspor 22 27
14. Altınordu 23 24
15. Osmanlıspor 23 21
16. Adanaspor 23 18
17. Boluspor 23 17
18. Eskişehirspor 23 16
Takımlar O P
1. Liverpool 26 76
2. Man City 27 57
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 44
5. M. United 27 41
6. Tottenham 27 40
7. Sheffield United 27 40
8. Wolverhampton 27 39
9. Arsenal 27 37
10. Burnley 27 37
11. Everton 27 36
12. Southampton 27 34
13. Crystal Palace 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brighton 27 28
16. Bournemouth 27 26
17. Aston Villa 27 25
18. West Ham 26 24
19. Watford 27 24
20. Norwich City 27 18
Takımlar O P
1. Barcelona 25 55
2. Real Madrid 25 53
3. Atletico Madrid 25 43
4. Sevilla 25 43
5. Getafe 25 42
6. Real Sociedad 24 40
7. Villarreal 25 38
8. Valencia 25 38
9. Granada 25 36
10. Levante 25 32
11. Athletic Bilbao 25 31
12. Osasuna 25 31
13. Real Betis 25 30
14. Deportivo Alaves 25 30
15. Real Valladolid 25 29
16. Eibar 24 24
17. Celta de Vigo 25 24
18. Mallorca 25 22
19. Leganés 25 19
20. Espanyol 25 19