banner26

Bıçkıderelilerin ikinci hukuk zaferi

Sakarya 2. İdare Mahkemesi, SASKİ'nin açtığı davada proje revizyonuyla 29 kaynağın daha ruhsat kapsamına alınması işlemini iptal etti.

GÜNDEM 06.02.2020, 11:21 06.02.2020, 17:20
519
Bıçkıderelilerin ikinci hukuk zaferi

Bıçkıdere'de ı Emsey Termal Enerji Sağlık ve Gıda İçecek Turizm San. ve Tic. A.Ş.'nin lehtarı bulunduğu 2013-İR-09 nolu Doğal Minarelli Su Ruhsatına ilişkin olarak yapılan proje revizyonunun onaylanması sonucu ruhsat kapsamına 29 adet kaynağın alınmasına ilişkin işlem, Sakarya 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bıçkıdereliler böylece EMSEY'e karşı yürüttükleri hukuk mücadelesinde ikinci zaferi elde etti. 

SASKİ'nin açtığı ve Bıçkıdere Havzası Doğal Yaşamı Koruma Derneği'nin müdail olduğu davada, Emsey Termal Enerji Sağlık ve Gıda İçecek Turizm San. ve Tic. A.Ş.'nin lehtarı bulunduğu 2013-İR-09 nolu Doğal Minarelli Su Ruhsatına ilişkin olarak 21.09.2018 tarihli proje revizyonunun onaylanması sonucu ruhsat kapsamına 29 adet kaynağın alınmasına ilişkin işlemin, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile bu Kanun'a dayanılarak çıkarılmış bulunan Uygulama Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirtilmişti. Söz konusu yönetmeliğie göre anılan kaynağın 1000 mg/lt eşik değerinin üstünde olması gerektiği, davalı idare tarafından yapılmış herhangi bir analiz raporunun bulunmadığı, SASKİ Genel Müdürlüğü'nce yapılan tespit ve analizlerde kaynağın bu eşik değerin altında olduğu ve bu nedenle doğal mineralli su vasfını taşımadığı, doğal kaynak suyu olduğu, doğal kaynak suyu olması sebebiyle kaynakların kullanımı ve tasarruf yetkisi Saski Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu, doğal kaynak suyu niteliği taşıyan kaynağın doğal mineralli su olarak sicile işlenemeyeceği iddia edilerek, söz konusu işlemin iptali istenmişti.

Sakarya 2. İdare Mahkemesi, SASKİ ve Bıçkıdere Havzası Doğal Yaşamı Koruma Derneği'nin başvurusunu haklı bularak, söz konusu işlemi iptal etti. Mahkeme kararında şöyle denildi:

Mahkememizin 26.11.2019 tarihli ara kararı ile davalı idareden "dava konusu 21.09.2018 tarihli proje revizyonununda belirtilen 29 adet kaynak için Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 2. maddesindeki "kaynağın içeriğinin 1000 mg/lt katı çözünmüş madde içermesi şartının tespitine yönelik analiz yaptırılıp yaptırılmadığı sorulması" üzerine davalı idarece buna yönelik analiz veya tespitin yaptırılmadığı beyan edilmiştir.

Bu durumda, 24/9/2013 tarihinden sonra proje revizyonunu kapsamına alınacak kaynaklarda bulunan suların toplam çözünmüş katı madde içeriğinin 1000 mg/lt’nin üstünde olması şartının aranması gerektiği ancak dava konusu 21.09.2018 tarihli proje revizyonununda belirtilen 29 adet kaynak için Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 2. maddesindeki "kaynağın içeriğinin 1000 mg/lt katı çözünmüş madde içermesi" şartının tespitine yönelik analiz veya tespit yaptırılmadığı görüldüğünden eksik incememeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davanın, 27.02.2015 tarih ve 37049 sayılı ve 26.05.2016 tarih ve 418927 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü işlemleri yönünden 2577 sayılı Kanunun 14/3-d ve 15/1-b maddeleri uyarınca incelenmeksizin reddine, 21.09.2018 tarihli proje revizyonunun onaylanması sonucu ruhsat kapsamına 29 adet kaynağın alınmasına ilişkin işlem yönünden iptaline oy birliğiyle karar verilmiştir"

Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu