banner26

7 şehir hastanesinde ihtilaf halinde yetki Londra mahkemelerinde

Şehir hastanelerinin muhasebe servisi yurt dışı finansörlerin ofisine, hukuk servisi ise Londra’ya taşınmış.Sözleşmenin uygulanması sırasında taraflar arasında doğabilecek hukuki ihtilaflarda ve ihtilafların çözümünde finansörlerden gelen talepler doğrultusunda ülke içindeki mahkemeler yerine Londra Tahkimi görevli ve yetkili kılınmış.

SAĞLIK 08.11.2019, 09:33 08.11.2019, 10:09
405
7 şehir hastanesinde ihtilaf halinde yetki Londra mahkemelerinde

Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastanelerinin ihale dokümanı ile yatırım ve işletme dönemine ait sözleşme ve eklerini Sayıştay’dan gizlediği ortaya çıktı. Sayıştay’ın 2018 denetim raporunda bu durum ‘’Şehir hastaneleri hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan yazılı ve şifahi olarak talep edilen bilgi ve belgeler, hastanelerin ihale dokümanı ile yatırım ve işletme dönemine ait sözleşme ve ekleri, müşavirlik hizmetleri alımları dâhil, sağlanmadığından denetimler, mahallinde temin edilen ödemeye esas belgeler ve ekleri ile sağlık tesisinin yönetilmesi ve işletilmesine esas alınan, ıslak imzalı olmayan dokümana ve yerinde yapılan tespitlere dayanılarak gerçekleştirilmiştir” ifadeleriyle yer aldı.

Birgün Gazetesi'nin haberine göre, muhasebe hilesiyle yapılan usulsüzlüklerle şehir hastanelerine yapılan ödemeler kayıt dışı kalmış, borçlar gizlenmiş, talep garantisi kayıt dışı bırakılmış.

 Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç kaleme aldıkları ortak yazıda, sözleşmelerin gizlenmesini uluslararası denetim standartlarının ihlali olduğunu ifade ederken Sayıştay’ın tespit ve değerlendirmelerinde yer alan bazı usulsüzlükleri şöyle sıraladı:

“Şehir hastanelerinin muhasebe işlemleri tam, doğru ve gerçeğe uygun tutarları göstermedi, yapımı devam eden şehir hastanelerinin taahhüt hesaplarında izlenmedi, Hizmete giren şehir hastanelerine ait varlık ve yükümlülükleri kayıt edilmedi, kira ödemelerinin hatalı muhasebeleştirilmedi ve muhasebe içi envanter işlemleri yapılmadı, şehir hastanelerine ait varlık ve yükümlülüğe ilişkin düzeltme kayıtlarının merkezi yönetim muhasebe yönetmeliğine uygun yapılmadı, sözleşmelerde görevli şirkete verilmesi öngörülen garanti tutarların muhasebeleştirilip raporlanmadı.”

Muhasebeleştirilmediği belirtilen hususlar, sadece şehir hastanelerinin taşınır ve taşınmazları ile sınırlı olmayıp, şehir hastanelerinin varlıkları, kira bedeli ödemeleri gibi tüm yükümlülükleri, şirketlere taahhüt edilen garanti tutarlarının tümünü kapsıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın yasaya aykırı işlemle şirketlerin borçlarını üstlendiğinin öne sürüldüğü ortak açıklamada, “Şehir hastaneleri sözleşmelerinin eklerinde yer alan hükümlerden, görevli şirketlerin, bu projeler nedeniyle finansman sağlayıcılarına ödemekle yükümlü oldukları anapara, faiz ve benzeri giderler için idare tarafından, yetkisi olmadığı halde, üstlenim taahhüdünde bulunulduğu ve bu işlemin mali tablolara yansıtılmadığı görülmüştür” denildi.

Yazıda usulsüzlükler şöyle belirtildi:

♦ Şirketlerin ödemesi gereken Damga Vergisini de Sağlık Bakanlığı ödedi.

♦ Aynı hizmet için her şehir hastanesinde birbirinden farklı fiyat verildi.

♦ İnşa edilen şehir hastanelerinin hasar görmesi halinde, sigorta geliri yenilemeye değil şirkete verilecek.

♦ Sözleşme hükümlerini ihlal eden, işini yapmayan şirkete Sağlık Bakanlığı tazminat ödeyecek
Şirketler eksik, kullanışsız, kalitesiz tıbbi cihazları şehir hastanelerine teslim etti.

♦ Şehir hastaneleri sözleşme ve eklerinde belirlenen cins ve sayıda tıbbi cihaz ve ekipmanların sağlık tesisinde bulunmaması.

HUKUK BÜROSU LONDRA’DA

Sözleşmenin uygulanması sırasında taraflar arasında doğabilecek hukuki ihtilaflarda ve ihtilafların çözümünde finansörlerden gelen talepler ülke içindeki mahkemeler yerine Londra Tahkimi görevli ve yetkili kılınmış. Finansman Sağlayanların Doğrudan Anlaşması’ndan kaynaklanan veya doğrudan ona ilişkin her türlü ihtilafın tahkim yeri Mersin Şehir Hastanesinde İstanbul, diğer yedi şehir hastanesinde ise Londra olarak belirlenmiş.

Kaynak: Birgün Gazetesi
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13°
parçalı az bulutlu