Yayın Kurulu
Tuncer Kalaycı
Cenk Dik
Serap Özer
Hukuk Danışmanı
Av. Zafer Kazan
İletişim Tel: (0 531) 486 77 95