Anayasa Mahkemesi (AYM), Ankara 21. İş Mahkemesi'nin başvurusu üzerine 5 yıldan az kıdemi bulunan gazetecilere kıdem tazminat ödenmemesi ve bir yıl içinde 6 aydan az olan çalışma süresinin tazminat hesabında dikkate alınmamasını düzenleyen yasa hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Ankara 21. İş Mahkemesi, söz konusu düzenlemeleri içeren 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'un 6. maddesinin 1. fıkrası ile 7. fıkrasının ikinci cümlesinin iptali istemiyle AYM'ye başvurmuştu.

Evrensel'in aktardığına göre 4 Mayıs’ta başvuruyu görüşen AYM, düzenlemeleri Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararın hükmünde şu ifadeler yer aldı:

"13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'un 4/1/1961 ve 212 sayılı Kanun'un 1. maddeyle değiştirilen 6. maddesinin;

A. Birinci fıkrasının,
B. Yedinci fıkrasının ikinci cümlesinin,

Türkiye 23 Nisan'ı coşkuyla kutluyor Türkiye 23 Nisan'ı coşkuyla kutluyor

Ayayasa'ya aykırı olduklarına ve iptallerine 4/5/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

6. maddenin iptal edilen fıkraları şöyle:

"Meslekte en az beş yıl çalışmış olan gazetecilere kıdem hakkı tanınır.

Yıllık hizmetin altı aydan ay kısmı nazara alınmaz."