Şeyda Yılmaz

Şeyda Yılmaz

Tüm Makaleleri

Psikolog
Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji bölümünden (Tam burslu) onur derecesiyle mezun olmuştur. Aynı üniversitede Çiftanadal programıyla Sosyal Hizmet bölümünü onur derecesiyle tamamlamıştır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Eğitim hayatı boyunca birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak faaliyet göstermiştir. Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi, İstanbul Kayışdağı Darulaceze, Sakarya AdaletSarayı, İyilikhane Çocuk Derneği , Çorbada Tuzun Olsun Derneği ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nda staj yaparak çeşitli çalışmalar gerçekleşmiştir.

Genç Hayat Vakfı ile birlikte yürütülen projede ebeveynlere ve çocuklara yönelik faaliyet gösteren Psikososyal Destek ve Pozitif Ebeveynlik Atölyelerinde Eğitici olarak çalışmalar yürütmüştür.

Dr. Murat DOKUR tarafından verilen EFTA-TIC( Avrupa Aile Terapisi Derneği- Eğitim Birimi) onaylı 500 saatlik “Aile ve Çift Terapisi” ne devam etmektedir.

Prof. Dr. Cem ATBAŞOĞLU’nun vermiş olduğu Psikiyatrik Belirtiler ve Nörogelişimsel Bozukluklar Eğitimi’ ni(50 saat) tamamlamıştır.

Prof. Dr. Doğan ŞAHİN’ den Temel Dinamik Psikoterapi eğitimi almıştır.

İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneğinin Psikanalize Giriş Seminerlerini tamamlamış olup çalışmalarını takip etmektedir.

Dr. Hakan KIZILTAN’ ın psikodinamik psikoterapiler çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu ’ Yeryüzünden Notlar Seminer Dizisi’ ne katılım sağlamıştır.

Dr. Sema YEŞİLYURT’tan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini alarak süpervizyon sürecini tamamlamıştır.

Deneyimsel Oyun Terapisi, EMDR, Çocuk resimlerinin psiko-pedagolojik analizi ve objektif çizim testleri uygulayıcı eğitimlerini tamamlamıştır.
Çeşitli eğitimlere ve psikodinamik psikoterapi yaklaşımı dahilinde süpervizyon gruplarına katılım sağlamaktadır.