Aslı Gökçe Türkmen

Aslı Gökçe Türkmen

Tüm Makaleleri

Psikolog

İstanbul Üniversitesi psikoloji lisans programını ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da Pedagojik Formasyon programını tamamlamıştır.
New York temelli uluslararası bir enstitüye bağlı çalışan Masterson Enstitüsü Türkiye’de Psikanalitik Psikoterapi Teorik Eğitimi’ni ve Psikanalitik Psikoterapi Süpervizyonunu (3 + yıl ) vaka sunum tezi ile tamamlayarak mezun olmuştur.

Object Relations Institute for Psychotherapy and Psychoanalysis- Nesne İlişkileri Teorisi ve Klinik Tekniğinde İleri Çalışmalar ( 2 yıl süren ) ve Dr. Susan Kavaler- Adler ile süpervizyon çalışmalarına devam etmektedir.

Arkabahçe Psikolojik Danışmanlık, Dr. Olcay Güner ve Kl. Psikolog Nur Dinçer Genç, Çocuk ve Ergenlerle Sanat Psikoterapi,
Arkabahçe Psikolojik Danışmanlık, Yetişkin ve Çocuk Travmasında Sanat Terapi uygulayıcı eğitimlerini tamamlamış olup küçük gruplarla sanat terapi ile psikolojik destek çalışmaları yürütmektedir.

Ergen ve yetişkinlerle yüz yüze ve online olarak psikanalitik psikoterapi ile çalışmaktadır.

* Psikanalizden Dinamik Psikoterapilere Seminerleri- Yavuz Erten,
* Psikiyatrik Belirtiler ve Nörogelişimsel Bozukluklar- Cem Atbaşoğlu
* Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi- Doğan Şahin,
* İstanbul Psikanaliz Derneği- Psikanalize Giriş Seminerleri,
* Nesne İlişkileri Enstitüsü-Yas, Melankoli ve Bir Nesnenin Kullanımı Delilik ve Nesne Kaybı Üzerine Bir Freud-Winnicot Diyalektiği Dr. Stephanie Teitelbaum ,
* Nesne İlişkileri Enstitüsü – Kendilik Gelişimi: James Masterson ve Susan Kavaler’in Eserlerinde Nesne İlişkileri Süreci ve Ortaya Çıkan Kendilik
* Ankara Psikanaliz Okulu- İngiliz Nesne İlişkileri Okulu,
* Freud- Lacan Psikanaliz Derneği- Psikanalize Giriş Seminerleri gibi uzun süreli seminer programlarına katılmış olup çeşitli derneklerin çalışmalarını aktif olarak takip etmektedir.

Geçen Yıl Bugün

25 Haziran 2023