İzmir'de Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu (RTÜK) protesto etmek isteyen bir gruba müdahale eden polis on kişiyi gözaltına aldı. RTÜK, İstanbul Aile Vakfı tarafından yapılması planlanan "LGBT propagandasına dur" toplantısına dair duyurunun televizyon kanallarında kamu spotu olarak yayınlanması kararı almış, İzmir Valiliği, kararı protesto gösterisine yasak getirmişti.

İzmir Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "LGBTİ Fobik Devlet Organlarına Karşı Ses Çıkarıyoruz!" adı altında LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntersex) oluşumları tarafından etkinlikler gerçekleştirmek istenildiği anlaşılmaktadır. Genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açması, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından da yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterilmesi muhtemeldir" denildi.

"Yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu ve toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği" öne sürülen Valilik açıklamasında, "Özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dâhil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceğinin değerlendirildiği" dile getirildi.

AİHM, Kavala'nın başvurusunu öncelikli inceleyecek AİHM, Kavala'nın başvurusunu öncelikli inceleyecek

İzmir Valiliği, "Bu nedenle, kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla", protesto eyleminin yasaklandığını duyurdu.