Cumartesi Anneleri, Selim, Hasan ve Cezayir Örhan için adalet istedi Cumartesi Anneleri, Selim, Hasan ve Cezayir Örhan için adalet istedi

SOL Parti, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi'nin İstanbul örgütleri, 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek üzere Saraçhane’de saat 10.00’da buluşma çağrısı yaptı.

4 sosyalist yapının ( SOL Parti, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi) ortak açıklamasında, Türkiye’nin derin bir krizden geçtiği belirtilerek, emekçilerin yoksulluk ve açlıkla boğuştuğu hatırlatıldı.

Sosyalistler, “Emperyalist finans merkezlerinin kapısında sömürge valisi edasıyla gezinen Maliye Bakanı'nın hazırladığı ve AKP'nin uygulamaya koyduğu ekonomi programının etkisi gün geçtikçe artıyor. Orta vadeli program ile halkın sırtına bindirilmiş vergi yükünü bir kez daha ağırlaştırmanın adımlarını atıyorlar. İşçi sınıfına kemer sıkma tavsiyesinde bulunanlar, patronlara ise ‘krizi fırsata çevirme’ olanağı tanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Gündüzlerinde sömürüldüğümüz, gecelerinde aç yattığımız bu düzene başkaldırıyoruz” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “1 Mayıs’ta birliğimizle, ortak ve irade kararlılığımız ile 1 Mayıs’ı yasaklamaya çalışan iktidara, 1 Mayıs’ı “hizaya sokmaya” çalışan sermaye sınıfı temsilcilerine, 1 Mayıs’a gölgesini düşürmeye çalışan sermaye sınıfına karşı güçlü bir yanıt verelim” dendi.

Halkevleri açıklamasında DİSK'İ eleştirdi

Halkevleri Taksim için yaptığı açıklamada DİSK'i eleştirerek Beşiktaş'ta buluşacaklarını açıkladı.

Halkevleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Taksim iradesinden vazgeçmeyenler verecektir.

Halkın “Artık yeter!” dediği iktidarda bu yasaklamaların son çırpınışları olduğunu bilmelidir. Yasaklarla ve baskılarla halkın insanca yaşam özlemi engellenemez!

Emek ve meslek örgütlerinin Taksim kararı alması isabetli olmuştur. Ancak hem geleneksel sendikal bürokrasinin getirdiği sorunlar hem de son yıllarda kendi özgücüne, işçi sınıfının mücadele kapasitesine duyulan güvensizlik, 1 Mayıs örgütlenmesinin önüne geçmiştir. Katıldığımız tüm toplantılarda ve dost kurumlarla görüşmelerimizde, bu 1 Mayıs’ın işçi sınıfının mücadelesini ilerletebilecek şekilde Taksim mücadelesinin birleşik ve kitlesel bir mücadele olarak örgütlenmesinin, halka güven veren bir çağrının yapılması gerektiğini politik bir tutum olarak savunduk. 1 Mayıs’ın genel sorumluluğunun alınması ve solun sadece kendi kadrolarına değil, 1 Mayıs’a katılmak isteyen herkese açık buluşma noktaları ile çağrı yapması gerektiği konusunda fikirlerimizi paylaştık.

Ancak, özellikle DİSK’in süreci neredeyse tüm kurumlarla arasına mesafe koyarak, temsili görüşmelerle yürütmeye çalışması 1 Mayıs sürecinin güçlü bir biçimde örgütlenmesini engellemiştir. Halkevleri olarak toplumsal muhalefetin genel olarak aldığı tutumlara dair değerlendirmemizi 1 Mayıs sonrası yapmak üzere şimdilik noktalıyoruz.

Sömürüye, faşizme ve gericiliğe karşı “Emeğimiz, Haklarımız ve Yaşamlarımız” için tüm halkımızı, KESK ve TTB’nin sol, sosyalist kurumlarla birlikte oluşturacağı yürüyüş koluna 1 Mayıs günü saat 10.00’da Beşiktaş’a çağırıyoruz"

Editör: Tuncer Kalaycı