Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türtiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen gezi tutuklusu Şerafettin Can Atalay için yapılan tahliye başvurusu reddetti.

Yargıtay'ın red kararının gerekçesi şöyle:

Özel'den yeni anayasa mesajı: Masaya uzak noktadayız Özel'den yeni anayasa mesajı: Masaya uzak noktadayız

Sanığın üzerine atılı cebir ve şiddet tkullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinini ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeyene teşebbüs etme suçundan  Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında yer alması ve soruşturmasına seçimden önce başlanmış olmasıdikkate alındığında Anayasa'nın 83'üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağı kanaatine varılmakma, yargılamanın genel usul hükümlerine göre devam etmesi gerektiği sonucuna varılmış ve aşağıdaki karar verilmiştir,

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; 
şartları oluşmadığından sanık Şerafettin Can Atalay müdafiinin yargılamanın durmasına ve sanığın tahliyesine ilişkin talebinin reddine..."

Editör: Tuncer Kalaycı