Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) araştırmasına göre medya mensupları düşük maaşlarla haftada 45 saatten fazla çalışıyor, yıllık izin hakkını tam olarak kullanamıyor ve sadece yüzde 28'i fazla mesai karşılığında ücret alabiliyor.

SEDAŞ işçisinden 1 Mayıs mesajı: Sözleşmeden kaçmayın SEDAŞ işçisinden 1 Mayıs mesajı: Sözleşmeden kaçmayın

Gazetecilerin yaklaşık yüzde 48'i mesleğini icra ederken siyasi baskı hissettiğini söylüyor.

TGS tarafından yayımlanan 'Türkiye’de Gazetecilik: Algı ve Profil Araştırması'nın bulguları özetle şöyle:

  • Ankete katılan gazetecilerin yüzde 55'e yakını Türkiye’de gazetecilik mesleğini yapmanın önündeki en büyük engel olarak siyasi baskıları görüyor. Bunu sırasıyla, finansal sürdürülebilirlik, çalışma koşulları ve işveren baskısı, örgütlenme önündeki engeller takip ediyor.
  • gazetecilerin %43'e yakını sansüre maruz kaldıklarını söylüyor. Sansür, genellikle haberlerin yayımlanmaması, çıkarılması veya değiştirilmesi şeklinde gerçekleşiyor. Kadın gazeteciler ve 35 yaş altı gazeteciler arasında sansüre maruz kalma oranı diğer gruplara göre daha yüksek.
  • Gazetecilerin %25'inden fazlası kendi haberlerinde sıklıkla veya sürekli otosansür uyguladığını söylüyor. Hiç otosansür uygulamadığını belirten gazetecilerin oranı yaklaşık %37.
  • Her 4 gazeteciden 1’i mesleğini değiştirmeyi düşünüyor.
  • Gazetecilerin %36'dan fazlası çalışma hayatlarında en az bir kere mobbinge maruz kaldıklarını belirtiyor.
  • 3 gazeteciden sadece 1’i Cumhurbaşkanlığı’nın basın kartına sahip.
Editör: Tuncer Kalaycı