31. İstanbul Caz Festivali başlıyor 31. İstanbul Caz Festivali başlıyor

Metis Kitap, Fatma Önder Özşeker’in kaleme aldığı yeni kitabını duyurdu. “Ormanı Planlamak - Planlama Aklının Bir Eleştirisi” kitabının yazarı Özşeker, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da hayatını kaybetti. Kitabı, bu nedenle Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi Sibel Yardımcı yayıma hazırladı.

Kitabın içindekiler şöyle:

1. Ormana Bakmak: Araştırmanın Dayanakları, Soruları, Yöntemi
2. Modern Doğa Düşüncesi, Planlamacı Akıl ve Ormanın Yönetimi
3. İklim Değişikliği, Küresel Çevre Söylemi ve Yeşil Yönetimsellik
4. Türkiye’de Teknik Ormancılığın Doğuşu ve Temel Yörüngeleri
5. 2000’lerde Türkiye’de Orman: Neoliberalizm ve Ekosistem
6. Yeni Sorunsallaştırmalar ve Ormanı (Yeniden) Planlamak
7. Üretim-Biyoçeşitlilik Sarkacında Orman Yönetimi

Özşeker, kitabı ve çalışmasını ise şöyle anlatıyor: "Bu çalışma, Türkiye’de ormanın nasıl sorunsallaştırıldığı, nasıl planlandığı ve bu planlama mantıklarının iklim değişikliğine yönelik politikalardan nasıl etkilendiği sorularından yola çıktı. Cumhuriyet’in ilk yüz yılına baktığımızda, bu sürecin üretim-koruma sarkacında şekillendiğini söylemek mümkün. 2000 sonrası döneme çevreyi koruma söylemi damga vurduysa da, ormanlar yoğun bir üretim rejimi içinde planlanmaya devam ediyor. Ancak çalışmada üretimci ve korumacı planlamayı birbirine karşıt yaklaşımlar olarak ele almıyorum. Ormanı planlamanın, ister odun üretimi için olsun, ister biyoçeşitliliği korumak için olsun biyopolitik müdahaleler olduğunu iddia ediyorum.”

Sibel Yardımcının kitabı sunuş yazısı ise şöyle;

Ursula K. Le Guin’in Dünyaya Orman Denir kitabı, ormanlarla kaplı Athshe gezegeninin Arz’dan gelenler tarafından kolonileştirilmesini anlatıyor. Arzlıların verdiği isimle bu Yeni Tahiti temizlenip boşaltılmalı, ilkelliği terbiye edilmeli, ormanları Arz’a hammadde sağlamak üzere kesilmeli, yerlileri bu uğurda köleleştirilmeli. Arz’dan gelen askeri gücün komutanı Yüzbaşı Davidson gücünü İnsanoğlu için istismar etmekten hiç çekinmiyor, çünkü ona göre ‘buraya geldiklerinde hiçbir şey yoktu’. Gerçekten de Davidson Athshe’ye baktığında kayda, kıymete değer bir şey görmüyor: intizamsız, okunaksız bir coğrafya, ağaçların karanlık dolambaçlılığı, sonsuz sayıda yaprak, tembel bir nehir ve yaşamı kıymetsiz yerliler, geyikler, maymunlar, sürüngenler.” 

Fatma Önder Özşeker hakkında

2004’te Besni Anadolu Lisesi’nden, 2010’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. 2013’te University College London (UCL) Kentsel Çalışmalar Yüksek Lisans programını, 2022’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik Doktora programını tamamladı. 

2014-16 yılları arasında Siirt Üniversitesi’nde, 2017-22 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2022 yılı sonunda Kırklareli Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü’ne doktor öğretim üyesi olarak atandı. 2018 yılında oğlu Ali Deniz’i dünyaya getirdi. 6 Şubat 2023’te meydana gelen Maraş merkezli deprem esnasında kaldığı Adıyaman Besni’deki babaevinin bulunduğu binanın yıkılması sonucunda hayatını kaybetti.

1986’da Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğdu. 

Kaynak: bianet