İş cinayetleri: 11 yılda en az 2 bin 500 genç emekçi öldü İş cinayetleri: 11 yılda en az 2 bin 500 genç emekçi öldü

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Sakarya İl Başkanı Kadir Varol, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının ücretlerinden ikinci aydan itiraber artmaya başlayan vergi kesintilerinin yüzde 15'e düşürülerek, sabitlenmesini istedi. Varol, kesintilere karşı ASM'lerde başlattıkları Çarşamba eylemlerinin talepleri karşılanıncaya kadar süreceğini kaydetti.

SES İl Başkanı Kadir Varol, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Nisan'da, Gaziantep'te bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak katledilen Dr. Ersin Arslan'ın ölümünün on ikinci yılını geride bıraktıklarını belirterek, Dr. Arslan'ın ölümünden sonra 17 Nisan'ın 'Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü’ olarak ilan edildiğini, ancak şiddetin bir türlü durdurulamadığını anlattı.

Bu yıl Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü'nü, Aile Hekimliği çalışanlarının vergide adalet talebiyle karşıladıklarını ve vergi kesintilerinin düşürülmesi için 8 haftadır Çarşamba günleri eylem yaptıklarını vurgulayan Kadir Varol, şunları kaydetti:

"Aile hekimliği çalışanları sekiz haftadır ‘Vergide Adalet İstiyoruz!’ diye kendi Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM)eylem yapıyor ama hükümetin haklı talebimize kayıtsızlığı sürüyor.

Çalışanlar ve yıllardır çalıştıklarıyla biriken emekli paralarıyla geçinemeyenlerin yerel seçimlerde hükümete yaptıkları uyarı dikkate alınmalı, çalışanların sırtına yüklenen yüksek vergi kesintilerinden vazgeçilmelidir.

Hükümete soruyoruz:

İkinci ayında düşen ücretlerimiz, yapılan ek vergi kesintileri kamudan beslenen hangi şirketten kesiliyor diye soruyoruz?

Kamudan yüksek vergi muafiyetleriyle, vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete sağladığınız destek ne zaman son bulacak?

Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

Aile Hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda yüzde 35 e varan vergi kesintilerine son verilsin. Ücretlerden yapılan vergi kesintileri her ay sabit ve en fazla yüzde 15 oranında olsun. Talebimizde ısrarlıyız, mücadelemizden vazgeçmiyoruz

Vergide Adalet İçin Artık Birlikte Mücadele Zamanı

Şimdilik Aile Sağlığı Merkezlerinde sürdürdüğümüz esas olarak tüm çalışanların ücretlerinden kesilen yüksek vergilere karşı ortak mücadele hareketi başlamıştır. Bu talebimiz tüm çalışanlardan hatta gelir düzeyi düşük halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergilerin sınırlandırılması için de olduğunu bildirmek isteriz.

Talebimiz karşılanana dek tüm ASM de her Çarşamba eylem yapmaya haklarımız için mücadele etmeye kararlıyız.

Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadeleye tüm kamuoyunun destek vereceğine inanıyoruz."

Editör: Tuncer Kalaycı