CHP Sakarya İl Başkanlığı'ndan itiraza ilişkin yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Değerli hemşerilerim sevgili Serdivanlılar,

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Serdivan Belediye Başkanlığı için 327 adet sandıkta oy kullanılmıştır. Tüm sandıkların ıslak imzalı tutanakları, değerli çalışma arkadaşlarımız tarafından partimize ulaştırılmıştır. Partimizin hukuk sorumluları tarafından yapılan incelemeler sonucunda tam olarak 126 sandıkta sonuçların hatalı olduğu tespit edilmiştir. Bu hatalı sonuçların, siz değerli halkımızın özgür iradeniz ile oy kullanma hakkını ellerinizden almaya çalışılmaktalardır.

Değerli hemşerilerim,

Henüz seçim günü gelmeden usulsüzlükler ortaya çıkmaya başlamıştır. Sandık kurulu üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmesi kanunen açık ve net olmasına rağmen, birçok sandıkta kamu görevlisi bulundurulmamış, üniversite öğrencilerine dahi sandık kurulu üyeliği tebliğ edilmeye çalışılmıştır. Hatta ve hatta yurt dışına okumaya giden öğrenci arkadaşlarımıza dahi, ailelerinin kapılarına giderek zorla bu görevlendirme evraklarını tebliğ etmeye çalışmışlardır. Maalesef ki, kanuna aykırı şekilde yapılan bu hareket dahi, siz değerli arkadaşlarımın özgür iradesine gölge düşürmektedir.

Seçim yaklaşırken mecburi görevlendirme ile görev alan kişilere “Örnek 142 belgesi” ile oy kullanıdırılmıştır. Bu belge ile Serdivan ilçemizde oy kullanan seçmen sayısı tam olarak 687’dir. Seçimin son zamanlarında bile bu kadar kişinin görevlendirilmesi bizlerde şüphe uyandırmıştır. Bu örnek 142 belgelerinin kimlere verildiğini ve asıl sandıklarında oy karşılıklarının kapalı olup olmadığının tespit etmek için İlçe Seçim Kurulu’na da müracaatta bulunduk.

Değerli Serdivanlılar,

İtiraz etmiş olduğumuz sandıkların hiçbirinde toplam oy kullanan seçmen sayısı, geçerli -geçersiz oy sayısı, hesaba katılmayan oyların zarf sayıları imzaları ile uyumsuz olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca hesaba katılmayan oyların sebeplerinin belirtilmediği, tasnif edilip ayrılmadığı, usulsüz bir şekilde oy sayımına dahil edildiği görülmektedir.  

Serdivan ilçemizde tam olarak 3549 adet geçersiz sayılan oy pusulası bulunmaktadır. Bazı sandıklarımızda hiçbir açıklama yapılmaksızın onlarca oyu, geçersiz olarak işleme almışlardır. Bazı sandıklarımızda ise sayım zamanında, oylar sayılırken, sayım şeffaflığını yitirmiş ve pusulalar gösterilmeden hızlı bir şekilde bitirilmeye çalışılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi lehine çıkan bazı oyların, ilçe birleştirme tutanağında yer almadığı, hatta ve hatta başka partiler lehine yazıldığı tespit edilmiştir. Örnek verecek olursak, 1106 nolu seçim sandık tutanağında, 99 adet Cumhuriyet Halk Partisi oyu Bağımsız Türkiye Partisi’ne yazılmıştır. Tüm bu şaibeler ile ilgili her türlü hukuki süreci an be an yakından takip etmekteyiz.

Değerli hemşerilerim, her nasıl ki bir önceki İstanbul Belediye seçimlerinde aynı gerekçe ile seçim tekrarlandıysa, aynı şekilde seçim tekrarlanacak ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin zaferi ile sonuçlanacaktır. Tüm bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, aslında 31 Mart 2024 gecesi kazanmış olduğumuz seçimi, her türlü usulsüzlüklere, baskılara, yolsuzluklara rağmen kazandığımızı tescillendireceğiz."

CHP'NİN BELİRLEDİĞİ USULSÜZLÜKLER

1-      Sandık sonuç tutanaklarında tahrifatlar yapılmıştır. Sandık sonuç tutanakları resmi evrak olmasına rağmen siyasi partilerin elinde bulunan nüshaları ile Seçim kuruluna teslim edilen ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarında daha sonra değişiklikler yapıldığı, tek bir kişi tarafından tek taraflı paraflamaların yapıldığı, karalamaların yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durum seçim güvenliğine gölge düşürmüştür. Sandık sonuç tutanaklarında 101 ve 102. Maddelerinde belirtildiği şekilde sebepler açıkça belirtilmek suretiyle düzenlenmek zorundadır. Nitekim Kanun koyucu bu hususları sıkı şekilde kurallara bağlamıştır. Buradaki amaç seçim sonuçlarının ve seçmen iradelerinin doğru ve her türlü kuşkudan uzak bir şekilde tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Ancak Sandık Kurulları tarafından düzenlenen sonuç tutanakları usul ve yasaya aykırı şekilde tanzim edilmiştir. Aşağıda listesini ve ıslak imzalı tutanak örneklerini vermiş olduğumuz sonuç tutanakları usulüne uygun şekilde doldurulmamıştır.

Hesaba katılmayan oyların neden hesaba katılmadığı, yine geçersiz oyların geçersizlik sebepleri belirtilmemiştir. Partimizin müşahitleri tarafından tespit edilen ve hesaba katılmayan oylar sayıma dahil edilmiştir. Sandıklara ilişkin İlçe Seçim Kuruluna teslim edilen oy torbalarında  hesaba katılmayan oylar ayrı şekilde tasnif edilip, mühürlenmesi gerekirken, paketlenmemiş ve sonuç sayıma dahil edilmiştir. Sandık sonuç tutanaklarında hesaba katılmayan oyların olduğu açıkça belirtilmesine rağmen torbalara ayrıca tasnif edilmeksizin dahil edilmiştir. Bu nedenle hangi oyun hesaba katılmayan oy olup olmadığı belli değildir.

Bu nedenle aşağıda listesi ve ekte sonuç tutanağı belirtilen sandıkların yeniden açılarak hesaba katılmayan oyların sayıma dahil edilip edilmediği ve geçersiz oyların geçerli olması nedeniyle yeniden sayım yapılması gerekmektedir.

2-Oy kullanan seçmen sayısı ile sandık sonuç tutanaklarına işlenen oy sayılarının arasında hatalar mevcuttur. Sandık kurulları oy verme esnasında hatalar yapmıştır. Oy sayım sırasında da bu hatalar sonuç tutanaklarına sirayet etmiş ve sandık sonuç tutanakları hatalı tanzim edilmiştir. Aşağıda listesi verilen sandıkların sonuç tutanaklarında oy kullanan seçmen sayısı ile işlenen oy sayıları farklılık göstermektedir.

Aşağıda sayılan sandıklarda geçerli oy pusularının toplamı ile geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulası toplamının oy kullanan seçmenlerin toplam sayısından eksik bir kısmının da fazla olduğu görülmüştür. İlçe Seçim Kurullarına teslim edilen sonuç tutanakları ve partimizin müşahitleri tarafından teslim alınan sandık sonuç tutanaklarının farklı olduğu tespit edilmiştir. Sandık sonuç tutanaklarında İlçe Seçim Kurullarına teslim edilirken tahrifat yapıldığı, oy kullanan seçmen ile geçersiz oy ile geçerli oylar ve hesaba katılmayan toplamının, toplam seçmen sayısını vermediği görülmektedir. Bu durum bir kısım seçmene fazla oy pusulası verildiğinin şüphesini doğurduğu açıktır. Bu nedenle aşağıda sayılan sandıkların tekrar açılarak sayım yapılması gerekmektedir.

1.      1261 nolu sandıkta geçerli oyların geçersiz sayılması,

2.      1263 nolu sandıkta sonuç tutanağı anlaşılmıyor, 262 geçerli zarf , 15 zarf sayısı geçersiz , 15 pusula geçersiz olarak kaydedilmiştir. 2 tane kayıp zarfın kayıp olduğu anlaşılmakta olup, sonuç tutanağı oy kullanan seçmen ile hesaba katılmayan oy, geçersiz oy , geçersiz zarf sayıları uyumsuzdur.

3.      1262 nolu sandıkta sonuç tutanağında 10 oyun kayıp-eksik olduğu anlaşılmaktadır.

4.      1268 nolu sandıkta hesaba katılmayan oylar geçersiz oy olarak yazılmış ve hesaba katılmayan oylar ayrıca tasnif edilip mühürlenmemiştir.

5.      1270 nolu sandıkta hesaba katılmayan 13 oylar geçersiz oy olarak yazılmış ve hesaba katılmayan oylar ayrıca tasnif edilip mühürlenmemiştir.

6.      1271 nolu sandıkta geçerli oylar geçersiz olarak 13 oy sayılmıştır.

7.      1272 nolu sandıkta 281 zarf çıkan olarak belirtilmiş bahse konu zarfların 10 tanesi geçersiz kabul edilmiş ancak sonuç tutanağın 261 olarak işlenmiştir. Sonuç tutanağı tutarsızdır. İlçe Seçim Kuruluna teslim edilen tutanakta tahrifat yapılmıştır.

8.      1087 nolu sandık sonuç tutanağında geçersiz oy sayısı 5 olmasına rağmen SEÇSİS sistemi ve ilçe birleştirme tutanağında geçersiz oy sayısı 6 olarak kayda geçirilmiştir.

9.      1082 nolu sandık sonuç tutanağında geçersiz oy sayısı 14 iken sonuç tutanağında toplam kısımda 20 olarak yazılmıştır. 6 oy pusulasının akıbeti bilinmemektedir.

10.  1080 nolu sandık sonuç tutanağında oy kullanan seçmen sayısı 279 olarak kayda girmiş, geçerli oy pusulası 275, geçersiz oy pusulası 4 , toplam oy sayısı 274 olarak kayda girmiştir. Oy sayısı eksiktir.

11.  1074 nolu sandık sonuç tutanağında geçersiz zarf sayısı 22 olmasına rağmen SEÇSİS sisteminde 22 olarak kayda girmiştir. Bu durum 2 zarfın kayıp olduğunu göstermektedir.

12.  1073 nolu sandık sonuç tutanağında 257 geçerli oy bulunmasına rağmen 258 olarak SEÇSİS sistemine girilmiştir. Seçmen sayısından fazla oy kullanıldığı görülmektedir.

13.  1068 nolu sandık sonuç tutanağına göre 272 seçmen oy kullanırken sandıktan 274 zarf çıktığı tespit edilmiştir. Ancak 2 zarfın imha edilip edilmediği belirtilmemiştir.

14.  1059 nolu sandık sonuç tutanağında geçersiz oy sayısı 13 olmasına rağmen SEÇSİS sisteminde ve ilçe birleştirme tutanağında 16 yazılmıştır. Tutanakta tahrifat yapılmıştır.

15.  1257 nolu sandık sonuç tutanağında geçersiz oy sayısı 18 olmasına rağmen SEÇSİS sisteminde ve ilçe birleştirme tutanağında 21 yazılmıştır. Tutanakta tahrifat yapılmıştır.

16.  1136 nolu sandık sonuç tutanağında geçersiz oy sayısı 6 olmasına rağmen SEÇSİS sisteminde ve ilçe birleştirme tutanağında 9 yazılmıştır. Tutanakta tahrifat yapılmıştır.

17.  1143 nolu sandık sonuç tutanağında sandıktan çıkan zarf sayısı belirtilmemiştir. Oy kullanan seçmen sayısı 330 olarak belirtilmiş ancak 243 zarfın geçerli olduğu 233 oy pusulasının geçerli olduğu, 1 hesaba katılmayan oyun bulunduğu belirtilmiştir. Bu durum sandık sonuç tutanağının hatalı düzenlendiğini göstermekte olup, seçim güvenliği amacıyla sandığın baştan sayılması gerekmektedir.

18.  1134 nolu sandık sonuç tutanağı geçersiz oy sayısı 10olmasına rağmen SEÇSİS sisteminde ve ilçe birleştirme tutanağında 12 yazılmıştır. Tutanakta tahrifat yapılmıştır.

19.  1157 nolu sonuç tutanağında 4 adet hesaba katılmayan oy geçersiz oylarla birlikte toplanmamıştır. Pusula sayıları uyumsuz olup, hesaba katılmayan oy var mı yok mu belirlenmemiştir.

20.  1156 nolu sandık sonuç tutanağında kabinde bulunan oy pusulalarının sayıma dahil edildiği yazmaktadır.

21.  1155 nolu sandık sonuç tutanağında kabinde bulunan 2 oy pusulalarının sayıma dahil edildiği yazmaktadır.

22.  1154 nolu sandık sonuç tutanağında 6 adet geçersiz kabul edilen oyların sebepleri belirtilmemiştir.

23.  1149 nolu sandık sonuç tutanağı kabinde unutulan oyların sayıma dahil edildiği belirtilmiştir.

24.  1148 nolu sandık sonuç tutanağında geçersiz oy sayısı 7 olmasına rağmen SEÇSİS sistemine 10 olarak işlenmiştir. Sonuç tutanağında tahrifat yapılmıştır.

25.  1253 nolu sandık sonuç tutanağında 12 adet gerekçesi belli olmayan geçersiz oy kullanılmıştır.

26.  1118 nolu sandık sonuç tutanağında hesaplama yapıldığında, kalan oy pusulası sayısı tutmamaktadır. Ayrıca 16 adet herhangi bir tercih mührü basılmadığı iddia edilen pusulalar, ıslak imzalı tutanakta hesaba katılmayan oy olarak işlenmiştir.

27.  1119 nolu sandık sonuç tutanağında 16 geçersiz sayılan pusulada açıklama olarak çift mühür basıldığı iddia edilmiştir. Ayrıca bu sandıkta 4 adet Örnek 142 belgesi ile oy kullanıldığı söylenmiş olup, bu belge ile kullanılan oyların hangi bölge ve seçim koluna ait oyu kullandığı da belirtilmemiştir. Ayrıca bu Örnek 142 belgesi olağanüstü durumda verilmesi sebebiyle, sandık başkanı tarafından kendi sandıklarına bilgilendirme yapılmamış ve mükerrir oy kullanılmasına sebebiyet vermiştir.

28.  1276 nolu sandık seçim tutanağında tutanağın üst kısmında bulunan toplam, geçerli ve geçersiz oyların sayıları yazılmamış, ayrıca geçersiz oyların herhangi bir sebebi yazılmamıştır.

29.  1277 nolu seçim sandık tutanağında tutanağın üst kısmında bulunan toplam, geçerli ve geçersiz oyların sayıları yazılmamış, ayrıca geçersiz oyların herhangi bir sebebi yazılmamıştır.

30.  1278 nolu seçim sandık tutanağında üst kısımdaki gönderilen pusulalar ve artan pusula sayıları birbirini tutmamaktadır. Ayrıca geçersiz oyların hangi sebeple olduğu yazılmamıştır.

31.  1279 nolu seçim sandık tutanağında seçmen sayısından 4 adet fazla seçim zarfı sandıktan çıkmıştır. Herhangi geçersiz zarf olmamasına rağmen, sandık başkanı tarafınca sadece 2 adet zarf açılmadan yakılmış ve oy sayımına bu şekilde devam edilmiştir. Ayrıca 12 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

32.  1280 nolu seçim sandık tutanağında toplam zarf ve kullanılan zarf sayıları kontrol edildiğinde, kalan zarf sayısı tutmamaktadır. Ayrıca 16 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

33.  1052 nolu seçim sandık tutanağında 13 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

34.  1053 nolu seçim sandık tutanağında seçmen sayısı, sandıktan toplam çıkan zarf sayısından daha azdır. Tutanak incelendiğinde Örnek 142 belgesi ile de oy kullanılmadığı görülmektedir. Bu durumda şaibeli olarak fazladan oy kullanımı yapılmıştır. Sandık başkanı tarafından bu durum tutanak altına alınmamıştır.

35.  1054 nolu seçim sandık tutanağında sandıktan kaç adet zarf çıktığı belirtilmemiştir. Ayrıca kabinde bulunan oy pusulalarının sayıma dahil edildiği yazmaktadır. 13 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

36.  1055 nolu seçim sandık tutanağında kabinde bulunan oy pusulalarının sayıma dahil edildiği yazmaktadır. Tutanak incelendiğinde Örnek 142 belgesi ile de 4 adet oy kullanılmadığı görülmektedir. Bu durumda şaibeli olarak fazladan oy kullanımı yapılmıştır. Sandık başkanı tarafından bu durum tutanak altına alınmamıştır. Bu oylar da hesaba katıldığında, toplam oy kullanan seçmen sayısı ile sandıktan çıkan oy sayısı birbirini tutmamaktadır. 9 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

37.  1326 nolu seçim sandık tutanağında artan oy pusulası ile oy kullanılan zarf sayısı toplandığında, sayı tutmamaktadır. Ayrıca 186 seçmenin oy kullandığı sandıktan 188 adet zarf çıkmasına rağmen 2 adet zarf daha açılmadan yakılmamıştır.

38.  1178 seçim sandık tutanağında oy kullanım sonrasında sandıktan çıkan toplam zarf sayısı yazmamaktadır. 14 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları ise hesaba katılmayan olarak yazılmıştır.

39.  1125 nolu seçim sandık tutanağında 15 adet geçersiz oy kural dışı kullanım olarak yazılmıştır. Bu açıklama ile geçersizlik sebebinin ne olduğu açıklanmamıştır. Tutanak hesaplandığında artan zarf sayısı üst verilerle uyuşmamaktadır.

40.  1126 nolu seçim sandık tutanağı incelendiğinde Örnek 142 belgesi ile de 5 adet oy kullanılmadığı görülmektedir. Bu durumda şaibeli olarak fazladan oy kullanımı yapılmıştır. Sandık başkanı tarafından bu durum tutanak altına alınmamıştır ve oy kullanan kişilerin kendi sandıklarına bildirim yapılmamıştır. 9 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

41.  1252 nolu seçim sandık tutanağı incelendiğinde Örnek 142 belgesi ile de 3 adet oy kullanılmadığı görülmektedir. Bu durumda şaibeli olarak fazladan oy kullanımı yapılmıştır. Sandık başkanı tarafından bu durum tutanak altına alınmamıştır ve oy kullanan kişilerin kendi sandıklarına bildirim yapılmamıştır. 10 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır. Artan zarf sayısı ile kullanılan ve toplam zarf sayısı karşılaştırıldığında sayılar birbirini tutmamaktadır.

42.  1251 nolu seçim sandık tutanağında toplam oy kullanan seçmen sayısı belirtilmemiştir. Ayrıca 6 boş olduğu iddia edilen pusulalar ile sayılar eşleştirildiğinde tutmamaktadır.

43.  1250 nolu seçim sandık tutanağında 10 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

44.  1108 nolu seçim sandık tutanağında 4 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır. Ayrıca gönderilen toplam zarf sayısı yazılmamış olup seçim güvenilirliğine gölge düşürmektedir.

45.  1109 nolu seçim sandık tutanağın geçerli veya geçersiz oy sayıları birbirini tutmamaktadır. 20 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

46.  1110 nolu seçim sandık tutanağında oy kullanan seçmen sayısı, sandıktan çıkan zarf sayısından fazladır. 7 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

47.  1111 nolu seçim sandık tutanağında 12 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

48.  1112 nolu seçim sandık tutanağında geçersiz zarf olarak 14 yazılmıştır. Ayrıca boş olduğu iddia edilen 8 adet oy pusulası hesaba katılmayan olarak yazılmıştır. Geçerli zarf sayısından geçersiz oyları çıkarınca elde edilen veri uyuşmamaktadır.

49.  1113 nolu seçin sandık tutanağında geçerli oylar ile geçersiz oyların toplamı, oy kullanan toplam seçmen sayısını geçmektedir. Ayrıca 9 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

50.  1105 nolu seçim sandık tutanağında boş olduğu iddia edilen oylar pusulası hesaba katılmayan olarak yazılmıştır.

51.  1106 nolu seçim sandık tutanağında, ıslak imzalı tutanakta da görüleceği üzere 99 adet Cumhuriyet Halk Partisinin oyu sehven Bağımsız Türkiye Partisine yazılmıştır. Ayrıca boş olduğu iddia edilen 11 adet oy pusulası hesaba katılmayan olarak yazılmıştır.

52.  1107 nolu seçim sandık tutanağında ekte de sunduğumuz tutanaklardan anlaşılacağı üzere 2 adet seçim sandık tutanağı düzenlenmiştir. Ayrıca sayılar kontrol edildiğinde artan oy pusulası sayısı tutmamaktadır. 11 adet “çift evet” olarak geçersiz açıklaması yazılmıştır. Bu husus dahi şaibeyi göstermektedir.

53.  1115 nolu seçim sandık tutanağı incelendiğinde Örnek 142 belgesi ile de 4 adet oy kullanılmadığı görülmektedir. Bu durumda şaibeli olarak fazladan oy kullanımı yapılmıştır. Sandık başkanı tarafından bu durum tutanak altına alınmamıştır ve oy kullanan kişilerin kendi sandıklarına bildirim yapılmamıştır. 7 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

54.  1176 nolu seçim sandık tutanağı incelendiğinde Örnek 142 belgesi ile de 4 adet oy kullanılmadığı görülmektedir. Bu durumda şaibeli olarak fazladan oy kullanımı yapılmıştır. Sandık başkanı tarafından bu durum tutanak altına alınmamıştır ve oy kullanan kişilerin kendi sandıklarına bildirim yapılmamıştır. 11 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

55.  1177 nolu seçim sandık tutanağında geçersiz zarf sayısı 235 olarak yazılmıştır. Bu bile başlı başına şaibe göstermektedir. Ayrıca 16 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için hesaba katılmayan oy olarak yazılmıştır.

56.  1090 nolu seçim sandık tutanağında yine boş olduğu iddia edilen oyların hesaba katılmayan oy olarak yazıldığı görülmektedir. Geçersiz olduğu iddia edilen 1 oy için de açıklama yazılmamıştır. Ayrıca ıslak imzalı tutanak incelendiğinde DP Partisinin oyu olmamasına rağmen 1 oy yazılması, DEVA Partisinin ise 2 oyunun sadece 1 oy olarak yazılması hatalıdır.

57.  1091 nolu seçim sandık tutanağı incelendiğinde sayıların tutmasına rağmen gereksiz şekilde zarf yakıldığı görülmektedir. Ayrıca 9 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi bir sebep yazılmamıştır.

58.  1093 nolu seçim sandık tutanağı incelendiğinde 19 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için kaç boş kaç çift mühür olarak seçmeni ve seçim kurulunu aydınlatıcı ve bildirici nitelikte bir açıklama yazılmamıştır.

59.  1094 nolu seçim sandık tutanağında boş oyların hesaba katılmayan oy olarak yazıldığı görülecektir.

60.  1095 noul seçim sandık tutanağında geçerli ve geçersiz oyların toplamı, seçmen sayısına denk gelmemektedir.

61.  1096 nolu seçim sandık tutanağı incelendiğinde Örnek 142 belgesi ile de 5 adet oy kullanılmadığı görülmektedir. Bu durumda şaibeli olarak fazladan oy kullanımı yapılmıştır. Sandık başkanı tarafından bu durum tutanak altına alınmamıştır ve oy kullanan kişilerin kendi sandıklarına bildirim yapılmamıştır. 22 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır. Ayrıca tutanak üstünde çok fazla tahrifat olması ve bu tahrifatların paraflanmaması ciddi anlamda şüphe uyandırmaktadır.

62.  1097 nolu seçim sandık tutanağında Saadet Partisinin oyu “0” olması gerekirken 14 olarak işlenmiştir. 19 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

63.  1098 nolu seçim sandık tutanağında 8 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

64.  1099 nolu seçim sandık tutanağında 5 adet boş olduğu iddia edilen oy pusulası hesaba katılmayan olarak yazılmıştır.

65.  1100 nolu seçim sandık tutanağında oyların dağılımında toplam rakam yazılmamıştır.

66.  1101 nolu seçim sandık tutanağında, tutanağın üst açıklama kısımları net bir şekilde doldurulmamıştır.

67.  1102 nolu seçim sandık tutanağında oy kullanan toplam seçmen sayısı belirtilmemektedir. Partilere bölünmüş oylar hesaplandığında alt kısımda 209 yazmasına rağmen toplam adet 199 olmaktadır. Bu fazlalık olan 10 oy Yeniden Refah Partisine yazılmış olup, seçimin güvenilirliğine gölge düşürmektedir.

68.  1103 nolu seçim sandık tutanağında oyların toplam adedi yazmamaktadır. 19 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

69.  1104 nolu seçim sandık tutanağında 9 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

70.  1255 nolu seçim sandık tutanağında 6 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

71.  1256 nolu seçim sandık tutanağında 11 adet oyların hesaba katılmayan oy olarak yazıldığı görülecektir. Hesaba katılmama sebepleri yazılmamıştır.

72.  1056 nolu seçim sandık tutanağında toplam oy sayısı hatalı girilmiştir.

73.  1057 nolu seçim sandık tutanağında 44 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

74.  1058 nolu seçim sandık tutanağında geçerli ve geçersiz oy sayılarının toplamı ile toplam rakam birbirini tutmamaktadır.

75.  1049 nolu seçim sandık tutanağında 12 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

76.  1046 nolu seçim sandık tutanağında 19 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

77.  1045 nolu seçim sandık tutanağında geçersiz olduğu iddia edilen oyların hesabı yapıldığında yanlış yazıldığı ve bu rakam üzerinden işlem yapıldığı görülecektir.

78.  1187 nolu seçim sandık tutanağında 17 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır. Ayrıca toplam oy kullanan seçmen sayısı ile sandıktan çıkan zarf sayısı birbirini tutmamaktadır.

79.  1189 nolu seçim sandık tutanağında geçersiz olduğu iddia edilen oyların toplamı belirtilmemiştir. Ayrıca yine toplamı hesaplandığında, geçerli ve geçersiz oyların toplamı kullanılan oy sayısı ile örtüşmemektedir.

80.  1090 nolu seçim sandık tutanağında 16 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

81.  1193 nolu seçim sandık tutanağında sandıktan çıkan oy sayısı ile kullanılan oy sayısı birbirini tutmamaktadır.

82.  1195 nolu seçim sandık tutanağında geçersiz oyların toplamı ile geçerli oyların toplamı kullanılan oy sonucunu vermemektedir.

83.  1196 nolu seçim sandık tutanağında geçersiz oyların toplamı ile geçerli oyların toplamı kullanılan oy sonucunu vermemektedir. Geçerli oylar da geçersiz sayılmıştır. Yeniden sayım gerekmektedir.

84.  1198 nolu seçim sandık incelendiğinde Örnek 142 belgesi ile de 3 adet oy kullanılmadığı görülmektedir. Bu durumda şaibeli olarak fazladan oy kullanımı yapılmıştır. Sandık başkanı tarafından bu durum tutanak altına alınmamıştır ve oy kullanan kişilerin kendi sandıklarına bildirim yapılmamıştır.

85.  1199 nolu seçim sandık tutanağı incelendiğinde Örnek 142 belgesi ile de 3 adet oy kullanılmadığı görülmektedir. Bu durumda şaibeli olarak fazladan oy kullanımı yapılmıştır. Sandık başkanı tarafından bu durum tutanak altına alınmamıştır ve oy kullanan kişilerin kendi sandıklarına bildirim yapılmamıştır. Ayrıca 149 adet geçersiz oyların fazlalığı şaibeli görülmektedir. Toplam seçmen sayısının yarısından fazla olması dahi sandığın baştan sayılmasını gerektirmektedir.

86.  1181 nolu seçim sandık tutanağında geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayıları belirtilmemiştir. Kullanılan toplam oy sayısı yanlış yazılmıştır.

87.  1183 nolu seçim sandık tutanağında sandık açılış saati, eğer bir gecikme varsa nedeni ile saati yazılmamıştır. Ayrıca geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayıları belirtilmemiştir. Kullanılan toplam oy sayısı yanlış yazılmıştır.

88.  1185 nolu seçim sandık tutanağında geçersiz olduğu iddia edilen 9 adet pusula için herhangi bir neden gösterilmemiştir. Islak imzalı tutanak ile YSK verileri birbiri ile örtüşmemektedir.

89.  1290 nolu seçim sandık tutanağında toplam oy kullanan seçmen sayılı belirtilmemiştir. Pusula sayılarındaki geçerli ve geçersiz oyların toplamı yanlıştır.

90.  1291 nolu seçim sandık tutanağında geçersiz olduğu iddia edilen pusula sayısı hatalı belirtilmiştir.

91.  1292 nolu seçim sandık tutanağında geçersiz oy sayısı 9 olması gerekirken 0 olarak yazılmıştır.

92.  1293 nolu seçim sandık tutanağında 8 adet geçersiz olduğu iddia edilen oy pusulaları için herhangi net bir açıklama yazılmamıştır.

93.  1294 nolu seçim sandık tutanağında toplam kullanılan oy sayısı belirtilmemiştir. Geçersiz olduğu iddia edilen 12 adet oyların sebepleri belirtilmemiştir.

94.  1295 nolu seçim sandık tutanağında, kullanılan oy, geçerli ve geçersiz oyların sayıları belirtilmemiştir.

95.  1298 nolu seçişm sandık tutanağında 25 adet Geçersiz olduğu iddia edilen  oyların sebepleri belirtilmemiştir.

96.  1299 nolu seçim sandık tutanağında, geçerli ve geçersiz oyların toplamı, toplam oy kullanan seçmen sayısını karşılamamaktadır.

97.  1281 nolu sçeim sandık tutanağında geçerli oy ve tolöam zarf sayısı birbirini karşılamamaktadır. Geçersiz olduğu iddia edilen 18 adet oyların sebepleri belirtilmemiştir.

98.  1282 nolu seçim sandık tutanağında geçersiz olduğu iddia edilen 26 adet oyların sebepleri belirtilmemiştir. 22 adet oy hesaba katılmayan oy olarak belirtilmesine rağmen sayıma dahil edilmiştir. Tutanakta bu kısım belirtilmiştir.

99.  1283 nolu seçim sandık tutanağında geçersiz oylar hesaba katılmayan oy olarak yazılmıştır. Bu durum andık sıhhatini saplamamaktadır. Oy pusulası sayısı sağlama yapıldığında 3 adet eksik çıkmaktadır.

100.                     1285 nolu seçim sandık tutanağı incelendiğinde Örnek 142 belgesi ile de 5 adet oy kullanılmadığı görülmektedir. Bu durumda şaibeli olarak fazladan oy kullanımı yapılmıştır. Sandık başkanı tarafından bu durum tutanak altına alınmamıştır ve oy kullanan kişilerin kendi sandıklarına bildirim yapılmamıştır.

101.                     1289 nolu seçim sandık tutanağında geçersiz olduğu iddia edilen 16 adet oyların sebepleri belirtilmemiştir.

102.                     1313 nolu seçim sandık tutanağında imza sayısı ile çıkan zarf sayısı hatalıdır. Tutanak incelendiğinde Örnek 142 belgesi ile de 3 adet oy kullanılmadığı görülmektedir. Bu durumda şaibeli olarak fazladan oy kullanımı yapılmıştır. Sandık başkanı tarafından bu durum tutanak altına alınmamıştır ve oy kullanan kişilerin kendi sandıklarına bildirim yapılmamıştır. 6 adet hesaba katılmayan oy ini gerekçe yazılmamı ve tasnif edilmemiştir.

103.                     1314 nolu seçim sandık tutanağında zarf ve oy kullanana seçmen sayısı tutmamaktadır. Bu durum karşısında gerekli işlemler yapılmamıştır.

104.                     1325 nolu seçim sandık tutanağında toplam zarf sayısı ve toplam oy kullanan seçmen sayısı eşit olmasına rağmen 2 adet zarf gereksiz yere imha edilmiştir. Geçersiz oyların sebebi belirtilmemiştir.

105.                     1303 nolu seçim sandık tutanağında hesaba katılmayan oylar ayrıca tasnif edilerek mühürlenmemiş ve gerekçesi belirtilmemiştir.

106.                     1305 nolu seçim sandık tutanağında toplam oy kullanan seçmen sayısı ile zarf sayısı eşit olmamasına rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır. Geçersiz oyların sebepleri belirtilmemiştir.

107.                     1306 nolu seçim sandık tutanağında toplam oy kullanan seçmen sayısı ile zarf sayısı eşit olmamasına rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır. Geçersiz oyların sebepleri belirtilmemiştir.

108.                     1309 nolu seçim sandık tutanağında toplam oy kullanan seçmen sayısı ile zarf sayısı eşit olmamasına rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır. Geçersiz oyların sebepleri belirtilmemiştir.

109.                      1223 nolu sandıkta 15 adet geçersiz oy tespit edilmiştir ancak bu oyların hangi sebeplerle geçersiz sayıldığı net bir şekilde açıklanmamıştır. Tüm geçersizlerin oyların sonuç tutanaklarında aynı sebebe bağlanması hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmekte olup seçim sonucunun güvenilirliğine ilişkin ciddi şüpheler barındırmaktadır.

110.                     1125 nolu sandıkta teslim alınan oy pusulası sayısı ile geçerli ve geçersiz oy pusulalarının toplam sayısı örtüşmemektedir. Teslim alınan oy pusulası sayısında hata mevcuttur.

111.                     1226 nolu sandıkta, sandık sonuç tutanağına tutanak defterindeki tespit edilen sayımların tam ve doğru bir şekilde geçirilmediği görülmüştür. İlçe Seçim Kuruluna teslim edilen sonuç tutanağı sureti ile tarafımızda bulunan sonuç tutanağı suretleri örtüşmemektedir.

112.                     1227 nolu sandıkta, sandık sonuç tutanağındaki bilgiler doğru ve eksiksiz doldurulması gerekirken bu işlem gerçekleştirilememiştir. Ayrıca 9 adet geçersiz oy tespit edilmiştir ancak bu oyların hangi sebeplerle geçersiz sayıldığı net bir şekilde açıklanmamıştır. Tüm geçersizlerin oyların sonuç tutanaklarında aynı sebebe bağlanması hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmekte olup seçim sonucunun güvenilirliğine ilişkin ciddi şüpheler barındırmaktadır.

113.                     1224 nolu sandıkta DEM Partisine 20 adet oy ve BTP Partisine 1 adet oy fazla girilmiştir. Sandık sonuç tutanaklarında geçersiz ve geçerli oyların toplamı oy kullanan toplam seçmen sayısından farklı tespit edilmiştir.

114.                     1228 nolu sandıkta 9 adet geçersiz oy tespit edilmiştir ancak bu oyların hangi sebeplerle geçersiz sayıldığı net bir şekilde açıklanmamıştır. Tüm geçersizlerin oyların sonuç tutanaklarında aynı sebebe bağlanması hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmekte olup seçim sonucunun güvenilirliğine ilişkin ciddi şüpheler barındırmaktadır.

115.                     1243 nolu sandıkta Serdivan Belediye Başkanlığı adaylarının almış oldukları toplam oy ile toplam alınan geçerli oyların sayısı birbiri ile örtüşmemektedir.

116.                     1229 nolu sandıkta 9 adet geçersiz oy tespit edilmiştir ancak bu oyların hangi sebeplerle geçersiz sayıldığı net bir şekilde açıklanmamıştır. Tüm geçersizlerin oyların sonuç tutanaklarında aynı sebebe bağlanması hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmekte olup seçim sonucunun güvenilirliğine ilişkin ciddi şüpheler barındırmaktadır. Ayrıca hesaba katılmayan oylar ile geçerli ve geçersiz oylar denkleştirildiğinde toplam oy sayısının hatalı olduğu tespit edilmiştir.

117.                     1233 nolu sandıkta 22 adet geçersiz oy tespit edilmiştir ancak bu oyların hangi sebeplerle geçersiz sayıldığı net bir şekilde açıklanmamıştır. Tüm geçersizlerin oyların sonuç tutanaklarında aynı sebebe bağlanması hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmekte olup seçim sonucunun güvenilirliğine ilişkin ciddi şüpheler barındırmaktadır.

Seçime doğru: Partilerde son durum Seçime doğru: Partilerde son durum

118.                     1231 nolu sandıkta sandık sonuç tutanaklarında sandıktan çıkan zarf sayısı hesaplaması hatalı bir şekilde yapılmıştır. Ayrıca 7 adet geçersiz oy tespit edilmiştir ancak bu oyların hangi sebeplerle geçersiz sayıldığı net bir şekilde açıklanmamıştır. Tüm geçersizlerin oyların sonuç tutanaklarında aynı sebebe bağlanması hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmekte olup seçim sonucunun güvenilirliğine ilişkin ciddi şüpheler barındırmaktadır.

119.                     1237 nolu sandıkta 12 adet geçersiz oy tespit edilmiştir ancak bu oyların hangi sebeplerle geçersiz sayıldığı net bir şekilde açıklanmamıştır. Tüm geçersizlerin oyların sonuç tutanaklarında aynı sebebe bağlanması hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmekte olup seçim sonucunun güvenilirliğine ilişkin ciddi şüpheler barındırmaktadır.

120.                     1238 nolu sandıkta 17 adet geçersiz oy tespit edilmiştir ancak bu oyların hangi sebeplerle geçersiz sayıldığı net bir şekilde açıklanmamıştır. Tüm geçersizlerin oyların sonuç tutanaklarında aynı sebebe bağlanması hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmekte olup seçim sonucunun güvenilirliğine ilişkin ciddi şüpheler barındırmaktadır.

121.                     1245 nolu sandıkta sandık sonuç tutanakları incelendiğinde toplam oy kullanan seçmen sayısı, kullanılan oy pusulası sayısından düşüktür. Ayrıca 2 adet geçersiz oy tespit edilmiştir ancak bu oyların hangi sebeplerle geçersiz sayıldığı net bir şekilde açıklanmamıştır. Tüm geçersizlerin oyların sonuç tutanaklarında aynı sebebe bağlanması hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmekte olup seçim sonucunun güvenilirliğine ilişkin ciddi şüpheler barındırmaktadır.

122.                     1244 nolu sandıkta geçerli ve geçersiz oy pusulası sayısı toplamı ile oy kullanılan toplam seçmen sayısı birbiriyle örtüşmemektedir. Ayrıca 8 adet geçersiz oy tespit edilmiştir ancak bu oyların hangi sebeplerle geçersiz sayıldığı net bir şekilde açıklanmamıştır. Tüm geçersizlerin oyların sonuç tutanaklarında aynı sebebe bağlanması hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmekte olup seçim sonucunun güvenilirliğine ilişkin ciddi şüpheler barındırmaktadır.

123.                     1120 nolu sandıkta geçersiz olarak tutanaklara işlenmesi gereken oylar hesaba katılmayan oy olarak işlenmiş olup açık bir hata yapılmıştır. Ayrıca kullanılan zarf sayısı ilgili sandıktan çıkan zarf sayısından fazla tespit edilmiştir. Bununla birlikte kullanılan oy pusulası sayısı da ilgili sandıktan çıkan oy pusulası sayısından fazla tespit edilmiştir.

124.                     1121 nolu sandıkta geçersiz olarak tutanaklara işlenmesi gereken oylar hesaba katılmayan oy olarak işlenmiş olup açık bir hata yapılmıştır. Ayrıca kullanılan zarf sayısı ilgili sandıktan çıkan zarf sayısından fazla tespit edilmiştir. Bununla birlikte kullanılan oy pusulası sayısı da ilgili sandıktan çıkan oy pusulası sayısından fazla tespit edilmiştir.

125.                     1123 nolu sandıkta 13 adet geçersiz oy tespit edilmiştir ancak bu oyların hangi sebeplerle geçersiz sayıldığı net bir şekilde açıklanmamıştır. Tüm geçersizlerin oyların sonuç tutanaklarında aynı sebebe bağlanması hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmekte olup seçim sonucunun güvenilirliğine ilişkin ciddi şüpheler barındırmaktadır. Ayrıca geçersiz olarak tutanaklara işlenmesi gereken oylar hesaba katılmayan oy olarak işlenmiş olup açık bir hata yapılmıştır.

126.                     1124 nolu sandıkta kullanılmış olan zarf sayısı ile sandıktan çıkan zarf sayısı örtüşmemektedir. Bununla birlikte toplam oy pusulası sayısı, seçmen sayısından daha az tespit edilmiş olmasına rağmen artık olarak 78 adet oy pusulası bulunmaktadır. Bu durum hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca rastgele seçilerek yakılması gereken 1 adet oyun yakılmadığı tespit edilmiştir. Bu husus da toplam sayıların birbiri ile örtüşmesini engellemektedir.

298 sayılı kanuna göre 21,22,23 maddeleri uyarınca sandık kurulu başkanlığı görevi ancak kamu görevlileri tarafından yürütülmesi esasına sahiptir. Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olup olmadığı denetlenmemiştir. Sandık kurulu üyelerine yeterli eğitim verilmemiştir.  Sandık kurullarının kanuna aykırı olarak oluşturulması nedeniyle, oy verme işlemleri esnasında bazı kimselerin oy verme işlemleri sırasında herhangi bir bedeni engeli olmamasına rağmen oy verme işlemi sırasında başka kişilerin refakatine izin verildiği tespit edilmiştir. Kanuna aykırı biçimde sandık kurulu başkanlığı ve sandık kurulu memur üyeliği görevlendirilmeleri kamu görevlileri arasından olmaması tam kanunsuzluk olup, ilçe seçim kurulunca bahse konu sandıkların olup olmadığı tespit edilmesi gerekmektedir. Bu hususta Serdivan Belediye Başkan Adayımız Aydoğan Arslan Serdivan İlçe Seçim Kuruluna yazılı müracaat etmiş olup, hali hazırda sandık kurullarının kanuna uygun şekilde oluşturulduğuna dair bir cevap verilmiş değildir. Bahse konu tespitin yapılması halinde söz konusu sandıklarda tam kanunsuzluk nedeniyle yapılan işlemlerin hükümsüz sayılmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

Serdivan İlçesinde “142” belgesi ile oy kullanan seçmen sayısı 687 ‘dir. Adayımız Aydoğan Arslan tarafından 01.04.24 tarihinde yapılan talep ile , ilçe seçim kurulundan 142 belgesi ile oy kullanan seçmenlerin tespit edilmesi ve 142 belgesine sahip olan seçmenlerin asıl sandıklarında imza satırının kapatılıp kapatılmadığı, mükerrer oy kullanma olayının olup olmadığını tespit etmek istemiş için listelerin tarafımıza verilmesi talep edilmiştir. Ancak talebimiz reddedilmiştir. Bu durum şeffaflık ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

SONUÇ İSTEMİ       : Yukarıda izah edilen nedenlerle,
1-Ekte sunmuş olduğumuz sonuç tutanakları nazara alınarak tahrifat yapılan ve oy kullanan seçmen sayısı ile hesaba katılmayan oylar, geçersiz oylar , geçerli oylar toplamının bir kısmında tutarsız olması, hesaba katılmayan oyların ayrıca mühürlenip tasnif edilmemesi nedeniyle sayıma dahil edilmesi nedeniyle bahse konu sandıkların yeniden sayılmasına,

2-Kanuna aykırı oluşturulan sandık kurullarının tam kanunsuzluk nedeniyle yapılan işlemlerinin tamamının hükümsüzlüğünün tespitine,

3-İlçe Birleştirme sonuç tutanağının itirazlarımız doğrultusunda bahse konu sandıklarda yeniden sayım yapılmak suretiyle düzeltilmesine,1106 nolu seçim sandık tutanağında, ıslak imzalı tutanakta da görüleceği üzere 99 adet Cumhuriyet Halk Partisinin oyu sehven Bağımsız Türkiye Partisine yazılmıştır. Bu maddi hatanın düzeltilmesini,

4-Tüm bu nedenlerle sonuca etkili sayıdaki sandıkta, sandık kurulu başkanlarının kanun hükümlerine aykırı olarak görevlendirilmesi ve kanuna aykırı şekilde oluşan sandık kurullarının yaptığı seçim iş ve işlemlerine itibar edilmesi mümkün bulunmaması hususu ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilen ve yukarıda izah edilen diğer kanuna aykırılık ve usulsüzlükler, seçimin güvenilirliğini ortadan kaldıran ve seçim sonucunu müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin iptali ve yenilmesine karar verilmesini talep ederiz.

Editör: Tuncer Kalaycı