Tüm Emekliler Sendikası Sakarya Şubesi, emeklilere enflasyona göre seyyanek ek zam yapılmasını, yılda dört ikramiye verilmesini, intibak yasasının çıkarılmasını ve Aylık Bağlama Oranı'nın yeniden yüzde 70'e yükseltilmesini istedi.

Tüm Emekliler Sendikası Sakarya Şube Başkanı Günay Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada 22 yıldır iktidarda olan AKP'nin emeklileri görmediğini, ekonomiyi düzelteceği iddiasıyla yeniden göreve getirilen Bakan Mehmet Şimşek'in de yaptığı açıklamalarla krizin faturasını çalışan kesime ve emeklilere ödeteceğinin görüldüğünü belirterek, "Sebebi olmadığımız krizin faturasını biz ödemeyeceğiz. Krizin faturasını ödemek yerine insanca yaşamak istiyoruz" dedi.

"Yıllarca çalıştık. Vergi ve sigorta primlerimizi ödedik. Ömrümüzün geri kalan bölümünde insanca yaşamayı hak ettik" diyen Günay Şentürk, emeklilerin acil taleplerini şöyle sıraladı:

  • "Tüm emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına gerçek enflasyona göre derhal seyyanen ek zam yapılsın.
  • En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesi asgari ücretle eşitlensin. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yılda dört ikramiye verilsin.
  • İntibak Yasası derhal çıkarılsın. 2000 öncesi ve sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilsin.
  • Aylık Bağlama Oranı (ABO) yeniden yüzde 70’e çıkarılsın.

EMEKLİ SENDİKALARI STATÜ YASASI ÇIKARILSIN

Şentürk, şöyle devam etti:

"Milyonlarca emeklinin oylarıyla da işbaşına gelen siyasi iktidarlara ve TBMM’ne düşen görev, mevzuattaki boşluğun arkasına sığınarak emeklilerin sendikal haklarını engellemek değil, emekli yurttaşların insanca ve onurlu bir yaşama sahip olabilmelerini sağlamaktır.

Yargıtay’dan emsal ‘iş kazası’ kararı Yargıtay’dan emsal ‘iş kazası’ kararı

Bu görev aynı zamanda demokratik hak ve özgürlüklerin uygulanması bakımından da elzem ve kaçınılmaz bir görevdir.

Dolayısıyla yapılması gereken şey emekli sendikalarını kapatmak için dava açmak değil, bu konu da gerekli olan Anayasal ve yasal düzenlemeleri bir an önce gerçekleştirmektir.

Emekli aylıklarının TÜİK’in açıkladığı sahte enflasyon oranlarına göre hükümet tarafından tek yanlı olarak belirlenmesi uygulamasına derhal son verilmelidir.

Tüm emeklilerle dul ve yetimlerine ödenen aylıkların toplu sözleşme yoluyla belirlenmesi için, Anayasanın ‘Sendika Kurma Hakkı’ ve ‘Toplu Sözleşme Hakkı’ ile ilgili 51 ve 53. Maddelerine ’Emekliler’ ibaresi eklenerek, emeklilerin sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı Anayasal güvence altına alınmalıdır.

Artık yeter! Dolar milyarderi ve milyoneri bir avuç patronu değil, milyonlarca yoksul emekliyi koruyun."