Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 'Vergide adalet' talebiyle düzenlediği eylemlerin dokuzuncusunda, 'Kahammülüz kalmadı' mesajını verdi.

SES Sakarya İl Temsilcisi Kadir Varol, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin vergi kesinti basamaklarını düşük tutup, ücretlilerden erkenden yüksek vergi kesintisi yapmayı tercih ettiğini belirterek, "Çalışanların hemen hepsi kısa sürede yüksek vergi dilimine girip haksızca ve adaletsizce ücret kesintilerine maruz kalmaktadır" dedi.

Yüksek vergi kesintilerinin yalnızca Aile Sağlığı Merkez (ASM) çalışanlarınıdeğil, tüm ücretlilerin sırtına yüklendiğini, hazineye gelir olarak kaydedilen bu kesintilerin, buradan beslenerek saltanat süren kesimlerin kazançlarına kazanç kattığını ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Geçen hafta yaptığımız anket sonuçlarını tüm kamuoyu ile paylaşmış son iki ayda Aile Hekimliği Çalışanlarından yapılan kesintilerin her geçen gün mal ve hizmetlerde artan fiyatlar karşısında ücretlerimizin eridiğini dile getirmiştik. Maalesef haftalardır gündeme getirdiğimiz vergi adaletsizlik ve buna karşılık taleplerimiz hükümet tarafından karşılık bulmamıştır.

Talebimizi bir kez daha ilan ediyor, hükümetin vurdumduymazlığına tahammülümüzün kalmadığını bildiriyoruz!

Aile Hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda % 35 e varan vergi kesintilerine son verilmesini istiyoruz. Ücretlerimizden yapılan vergi kesintilerinin her ay sabit ve en fazla %15 oranında olmasını talep ediyoruz. Bunun için 9 haftadır yürüttüğümüz Çarşamba eylemlerini sonuç alana dek süresiz sürdüreceğiz.

Hükümetin hazineden beslediği şirketler, denetime tabi olmayan kamudan yapılan hesapsız harcamalar, halkın ve çalışanların sırtına yüklenen vergilerle doldurulan hazine kasasından yapılmakta, aylardır vergi adaletsizliğini dile getiren çalışanların feryadı duyulmamaktadır.

Hükümete dokuzuncu eylem haftamızda bir daha soruyoruz:

Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız kadarıyla kamudan beslediğiniz hangi şirketten bu kesintileri yapabiliyorsunuz?

Kamudan yüksek vergi muafiyetleriyle, vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete sağladığınız destek ne zaman son bulacak?

Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz?

Talebimiz karşılanana dek tüm ASM de her Çarşamba eylem yapmaya, haklarımız için mücadele etmeye kararlıyız.

Bizler ücretli kesim olarak gelecek hafta 1 Mayıs ta, vergi ve gelir adaletsizliğini daha büyük emekçi kitlesiyle birlikte dile getirip haklarımızı almak için mücadelemizi büyüteceğiz.

Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadeleye halkımızın desteğini hissediyoruz."

Eylemdeki fabrikada işçi kıyımı Eylemdeki fabrikada işçi kıyımı
Editör: Tuncer Kalaycı