Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sakarya İl Örgütü, ücretleri ödenmediği için 35 işçinin çıkarıldığı, birçoğunun haklı fesih başvurusunda bulunduğu Ebru Triko işverenini ihlallere son vermeye, örgütlü sendike Öz İplik İş'i gerçek bir sendika gibi davranmaya, fabrikanın üretim yaptığı uluslararası markalara da işçi hakları konusunda altına imza attıkları uluslararası anlaşmalar konusunda adım atmaya çağırdı.

TİP Sakarya il Örgütü'nün açıklaması şöyle:

Geçmişten günümüze DİSK’in 1 Mayıs afişleri Geçmişten günümüze DİSK’in 1 Mayıs afişleri

2003 yılından beri Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ebru Triko’da aylardır ücretlerini aramayıp türlü hak ihlaline uğrayan işçiler adına, Türkiye İşçi Partisi Sakarya İl Örgütü olarak muhataplarına şu soruları soruyor ve yanıtlarının takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

 

ÖZ İPLİK İŞ İŞÇİNİN YANINDA MI?

İlk sorumuz işçilerin örgütlü olduğu sendika olan Öz İplik İş'in Genel Merkezi ve Düzce Şubesi'ne:

 • Ebru Triko’da üyeleriniz olan işçilerin, ücretlerini alamadıklarını öğrendiğiniz anda sürece müdahale ettiniz mi? Bu konuda ne yaptınız? Üyelerinizin fikrini sordunuz mu?
 • İşçilerin ücretlerini alamadıkları durumda önce çalışmamalarını söyleyip ardından çalışmaya ikna edilmelerini sağlamaya çalıştınız mı?
 • İşçileri oyalayıp, tazminatsız işten atılmalarına yol açacak belgeler imzalatmaya çalıştınız mı?
 • Bu işte işçi ile mi yoksa Urfa Özak’ta yaptığınız gibi işverenle mi berabersiniz?
 • Burada herhangi bir aşamada gerçek bir sendika gibi davranacak mısınız?
 • EYLEMDEKİ FABRİKADA İŞÇİ KIYIMI

EBRU TRİKO'YA SORULAR

2. sorumuzu Ebru Triko yönetimine, işçilerin çalıştığı fabrikanın müdürü ve İnsan Kaynakları yöneticisine soruyoruz:

 • Fabrikanızda çalışan kaç işçinin ücretlerini ödemediniz?
 • İşçilerin sizden toplam alacakları ne kadar?
 • İşçilerinizin ücretlerini neden ödememektesiniz?
 • Bu durumda çalıştığınız uluslararası markaların payı nedir?
 • İşçilerin ücretleri ve diğer haklarını ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? Bir ödeme planı açıklayacak mısınız?
 • İşçilerin sizi zengin etmek için değil kendi hayatlarını kazanmak, örneğin kiralarını ödemek, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak, faturalarını ödemek ve bunu hemen yapmak için çalıştığını biliyor musunuz?
 • İşçiler ücretlerinin ödenmemesinden kaynaklı olarak haklı fesih haklarını kullandıklarında tazminat ve alacaklarının tamamını ödememek için çeşitli uzatma yollarına başvurarak zaten mağdur ettiğiniz işçileri daha da mağdur etmeyi tercih edecek misiniz?
 • EBRU TRİKODA SULAR DURULMUYOR 

ULUSLARARASI MARKALARA ÇAĞRI

Son sözümüz de Ebru Triko'ya üretim yaptıran uluslararası markalara. Çünkü Ebru Triko’nun işçileri sadece Ebru Triko’nun işçileri değil, aynı zamanda mallarını ürettikleri uluslararası markaların işçileridir. Çünkü çeşitli platformlarda ve adlar altında mal ürettirdikleri işyerlerinde, işçilerin ücretlerinin, fazla mesailerinin ve hak ettikleri diğer kazançların tam ve zamanında ödenmesini garanti altına aldıklarını ifade eden bu markalar işçilerin yaşadığı mağduriyetin sorumluları arasındadır. Bu nedenle;

Şu an İş Kanunun 24’üncü maddesi e) bendinde belirtilen şekilde işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak ödenmediği için haklı iş feshinde bulunan işçilerin:
Eksik ödenen maaşları ve ödenmeyen maaşları acil olarak ödenmeli ya da ödenmesi sağlanmalıdır.

 • İşçilerin haklı fesihten doğan kıdem tazminatları, yıllık izinleri, fazla mesai ödemeleri prim alacakları ve diğer alacakları yasaların öngördüğü şekilde kendilerine ödenmelidir.
 • İşçiler zaten ücretleri ödenmediği için mağdur edilmiş, hakarete uğramış üstelik işsiz kalmış durumdadırlar. İşverenin dolambaçlı hukuksal yollarla, süreci uzatarak işçilerin bir kez daha mağdur edilmesi durumunda uluslararası markaların da işveren kadar süreçten sorumlu olacağını hatırlatıyor, imzaladıkları anlaşmalara ve taahhütlerine uygun biçimde sorunu en kısa sürede çözmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Uluslararası markaların, altına imza attıkları uluslararası anlaşmalar, üye oldukları Çok Paydaşlı İnisiyatifler (MSI’lar), tabii oldukları kanunlar çerçevesinde ve uluslararası kamuoyu önünde bu konuda attıkları adımlarının takipçisi olacağız.

Öz İplik İş Sendikası’nı daha önce yaptığı hataları bir kez daha tekrarlamayıp bu kez sendika gibi davranması konusunda uyarıyoruz. Aksi takdirde kendisini üyesi bulunduğu ve ilişkide bulunduğu uluslararası sendikal kurumlar nezdinde teşhir edeceğiz.

Ebru Triko işçileri yalnız değildir.

Editör: Haber Merkezi