Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2023 işgücü verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Şubat ayında 15 yaş ve üzeri kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin oldu. Oran olarak da işsizlik 0,2 puan artarak yüzde 10'a yükseldi. İşsizlik, erkekler arasında yüzde 8,7, kadınlar arasında yüzde 12,6 olarak bildirildi.

İstihdam edilenlerin sayısının da Ocak 2023’e göre azaldığı ve 31 milyon 460 bine düştüğü haber verildi. Böylece istihdam oranı da 0,6 puan azalarak yüzde 48,2'ye düştü. 

İşgücü de bir önceki aya göre 295 bin kişi azalarak 34 milyon 975 bin kişiye, işgücüne katılma oranı da 0,5 puanlık azalma ile yüzde 53,6'ya geriledi. İstihdama katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda yüzde 36,4 olarak tahmin edildi.

Gençlerde işsizlik yüzde 19,2

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,4 olarak hesaplanırken kadınlarda yüzde 26,2 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi de 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 44,7 saat olarak hesaplandı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan ve "atıl işgücü" olarak nitelenen işgücü oranı da 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 1,5 puanlık artış ile yüzde 23,4 oldu.

Depremin vurduğu illerde araştırma yapılmadı

TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük ölçüde vurduğu Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmadı. TÜİK’in açıklamasına göre söz konusu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payı yüzde 7,8.

Hibrit otomobillerdeki ÖTV indiriminde Sakarya ayrıntısı Hibrit otomobillerdeki ÖTV indiriminde Sakarya ayrıntısı

Şubat ayı bülteninde yer alan sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplanıyor. Belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisi göstergelere yansıtılamadı. Önümüzdeki dönemde alan uygulamasına başlanabilmesi ile birlikte geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılmasının planlandığı da açıklandı.

İstihdama katılım ile ilgili bir sonraki TÜIK istatistik verilerinin yayımlanma tarihi 10 Mayıs 2023 olarak bildirildi.

Editör: Tuncer Kalaycı