Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Çocuk-2022" verilerini yayımladı. Verilere göre; 2022 sonu itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 kişi olan Türkiye nüfusunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocuklar oluşturdu. Bir başka deyişle, Birleşmiş Milletler (BM) tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfusu, 2022'de Türkiye'de toplam nüfusun yüzde 26,5'ini oluşturdu. Çocukların 51,3'ünün erkek, yüzde 48,7'sinin kız olduğu görüldü.

Çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8'di. Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19 olacağı öngörüldü.

Tahsil oranı

Çocuk istatistiklerinde, 2022 yılında çocukların "okullaşma", "okulu tamamlama", "zorbalığa uğrama", "dışlanmış hissetme", "işgücüne katılım" oranlarının yanı sıra çocuk yaşta evliliklere ilişkin de çarpıcı veriler yer aldı.

Yemekli mevlit bulma grupları yaygınlaşıyor Yemekli mevlit bulma grupları yaygınlaşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre, okul öncesi eğitimde beş yaş net okullaşma oranı, 2020/21 öğretim yılında yüzde 56,9 iken 2021/22 öğretim yılında yüzde 81,6'ya yükseldi. Beş yaş net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran erkek çocuklar için yüzde 81,9, kız çocuklar için yüzde 81,4 oldu.

İlkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2021/22 öğretim yılında yüzde 93,2, ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 89,8 ve ortaöğretim seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 89,7 oldu.

İlkokul tamamlama oranı 2016/17 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 98,3 iken bu oran 2021/22 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 98,4 oldu. Ortaokul tamamlama oranı 2016/17 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 88,9 iken bu oran 2021/22 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 96,4'e çıktı. Ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 62,9'dan yüzde 77,9'a yükseldi. Ortaöğretim okul tamamlama oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 2021/22 eğitim ve öğretim döneminde bu oranın erkek çocuklar için yüzde 76,2, kız çocuklar için yüzde 79,6 olduğu görüldü.

Akran zorbalığı

Araştırmanın sonuçlarına göre; anneleri/temel bakım verenlerince ayda en az birkaç kez diğer çocuklar tarafından zorbalığa maruz kaldığı belirtilen 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı yüzde 13,8. Ayda en az birkaç kez diğer çocuklar tarafından dalga geçildiği belirtilen 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı ise yüzde 7,7 olarak kaydedildi. Ayda en az birkaç kez diğer çocuklar tarafından kasıtlı olarak dışlandığı belirtilen aynı yaş grubundaki çocukların oranı da 7,2 olarak belirlendi.

Resmi nikâhla evlendirilen çocukların oranı

Evlenme istatistiklerine göre, 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002'de 7,3 iken bu oran 2022'de yüzde 2'ye düştü. Aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002'de yüzde 0,5 iken bu oran 2022'de yüzde 0,1 olarak açıklandı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2022 yılı sonuçlarına göre de 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 18,7 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın erkek çocuklar için yüzde 27, kız çocuklar için yüzde 10 olduğu görüldü.