UNCTAD tarafından yayımlanan Dünya Yatırım Raporu’na göre dünyada yatırım eğilimleri gerilerken, Türkiye'nin de uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı pay düştü.

Küresel uluslararası doğrudan yatırım (UDY) trendleri ile dünya, bölge ve ülke düzeyindeki yatırım gerçekleşmelerini ele alan Dünya Yatırım Raporu, özelikle gelişmekte olan ülkelerdeki yabancı yatırımların artırılması için politika ve strateji önerileri de içeriyor.

Rapor, 2023 yılındaki küresel yatırım hacminin 1,36 trilyon dolardan yüzde 2’lik bir düşüşle 1,33 trilyon dolara gerilediğine işaret etti.

TZOB: Elektrik zammı geri çekilmeli TZOB: Elektrik zammı geri çekilmeli

Yatırımların diğer ülkelere aktarımına aracılık eden Avrupa ülkelerindeki yatırım akışları dışarıda bırakıldığında, küresel yatırım akışındaki gerilemenin %10’un üzerinde gerçekleştiğine vurgu yapan rapor, proje finansmanında gerçekleşen gerilemenin özellikle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasının üzerinde de önemli bir risk oluşturduğunu vurguluyor. 2024 yılının zor bir yıl olacağını ifade eden rapor, finansman olanaklarının gelişmesi ve yatırımları kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların olumlu sonuçlar vermesi halinde yılın geri kalanında sınırlı bir iyileşme gözlemlenebileceğini gösterdi.

Rapor verilerine göre Türkiye’nin 2023 yılındaki yabancı yatırım akışlarından aldığı pay bir önceki yıla göre yüzde 1’den yüzde 0,8 düzeyine gerilemiş durumda. Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la birlikte bölgesinde geçen yıla oranla daha fazla yatırım projesi çektiğini ifade eden rapor Türkiye'nin Batı ve Orta Asya'da en fazla sayıda imalat sanayii projesi çeken ülke olduğunu işaret ediyor.

Kaynak: Bloomberg