Uzmanlar, kalp krizi geçirdiğini fark etmeyen ve krizin ilk saatlerinde durumun ciddiyetini anlayamayan hasta ve hasta yakınlarının bilinçlenmesinin önemine dikkat çekiyor. Çünkü krizden sonra hastaneye geç başvurular nedeniyle hastaların bir bölümü maalesef hastaneye ulaşamadan hayatını kaybediyor. Hayatta kalanların da kalbinde gecikmeden dolayı daha çok hasar görülüyor.

Bu düşünceden hareketle, kalp krizinin belirtileri hakkında vatandaşa bilgi veren ve böyle bir durumda yapılması gerekenleri hatırlatan bir kamu spotu, Hayatta Kal Derneği tarafından, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü onayı ile hazırlandı.  Bu kamu spotu kalp krizi belirtilerini topluma daha başlarına gelmeden önce öğretmeyi ve bilinçlendirmeyi hedefliyor.  

Hayatta Kal Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Vural “Depremzede vatandaşlarda artan kalp krizi riski projemizi daha da önemli hale getirmiştir. Kalp krizinden ölümler %60-80 oranında hastane öncesinde gerçekleşiyor. Aniden kalbi duran kişinin hastane dışında hayatta kalma oranı %1 iken ambulans ya da hastanede bu oran %90’dan fazla. O nedenle insanlarımız kalp krizini geçirdiğinizi 3-5 dakika içinde kavramalı ve derhal 112’yi aramalılar.  Bu sayede, sağlık ekibinin güvenli ortamına erken ulaşmakla, hayatta kalma oranları kendiliğinden artacaktır. Kamu spotunun temel hedefi vatandaşların kalp krizi geçirdiğini erken kavramaları ve derhal 112’yi aramalarıdır” diyor.