Yeşil Sol Parti, seçim bildirgesini ve sloganını açıkladı: 'Buradayız, Birlikte Değiştireceğiz'

HDP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) çatısı altında, Ankara’da düzenlediği özel bir toplantıda seçim beyannamesini açıkladı.

Partinin seçim sloganı “Buradayız, birlikte değiştireceğiz” olarak açıklandı. Etkinliğin açılış konuşmasını HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar yaptı.

Sancar, "Yeşil Solun ağacı altında buluştuk şimdi buradayız. Tüm ittifaklarımızla birlikte değiştirmeye geliyoruz. Doğayı sömüren, kadını köleleştiren gençliği esir alan bu düzeni değiştirmek için buradayız; geleceği hep birlikte, eşit, özgür bir demokratik cumhuriyet çatısı altında kurmak için buradayız, kararlıyız, gücümüz var, irademiz sağlam. Demokratik siyasetin her alanında en başta parlamentoda çoğulcu bir temsiliyeti sağlamak için buluşuyoruz kucaklaşıyoruz. El ele, omuza yürüyoruz, mutlaka başaracağız. Yolumuz açık olsun." dedi.

Eş Başkan Pervin Buldan ise konuşmasında, "AKP-MHP rejimini 14 Mayıs’ta sona erdireceğiz. Yolun sonuna geldiler. Onları kesinlikle göndereceğiz! Türkiye’yi bu karanlıktan kurtaracağız" dedi.

Partinin seçim bildirgesini Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın açıkladı.

Bildirgede şu ifadelere yer verildi:

"Geniş yetkilere sahip çoğulcu bir parlamentonun bulunduğu, kuvvetler ayrılığının işlediği, denge ve denetleme mekanizmalarının etkili olduğu bir demokratik sistem ile değiştireceğiz."

"Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsizlik, yoksulluk, borçlandırma ve mülksüzleştirme sürecine son verecek ekonomide adalet için buradayız. İktidarın sermayeyi önceleyen kapitalist ekonomi politikalarına, emek ve emekçi düşmanlığına, savaş, güvenlikçi ve silahlanma harcamalarına, kadın yoksulluğuna karşı emeğin ve halkların birlikte özgürleşeceği Demokratik Cumhuriyet’i birlikte inşa edeceğiz. Esnek ve güvencesiz çalışmaya, emeğin sömürüsüne ve iş cinayetlerine karşı örgütlü emek ile birlikte değiştireceğiz."

Bildirgede, "ekoloji, kadın ve eşitlik" vurgusu yapıldı, nükleer santrallerin ve termik santrallerinin kapatılacağı, İstanbul'da Kuzey Ormanları'nın özel koruma altına alınacağı, "ekolojik ve kadın kentlerinin" inşa edileceği, kent yapılaşmasında ranttan uzaklaşılacağı belirtildi.

Özgür Özel: Mevcut Anayasaya uymadan yeni Anayasa yapmayız Özgür Özel: Mevcut Anayasaya uymadan yeni Anayasa yapmayız

İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden getireceğini söyleyen parti bildirgesiyle ilgili, "Yasama ve yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünü kaldıracağı" belirtildi. .

"Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan çekileceğini" söyleyen bildirgeyle ilgili, NATO'nun genişlemesine karşı "sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

"Özgürlükçü laiklik" vaat eden bildirgede, "Devletin, dini ve inançları tahakküm altına almasına ve inançlara yönelik tekçi, inkârcı ve asimilasyoncu politikalara karşı özgürlükçü laikliği savunuyoruz. İnanç ve vicdan özgürlüğünü, inançların çoğulluğunu ve eşit yurttaşlığı Demokratik Cumhuriyet ile anayasal güvenceye almak için birlikte değiştireceğiz. Halkları ayrıştıran, yaşam biçimlerini, inançları ve dini değerleri baskı altına alan ve siyasetin aracı haline getiren AKP-MHP dönemine son vermeye geliyoruz." ifadeleri yer alıyor.

Editör: Tuncer Kalaycı