TÜİK'in açıkladığı verilere göre dış ticaret açığı Haziran'da yıllık bazda yüzde 185 artışla 8,2 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı Ocak - Haziran arasında yüzde 142,7 artarak 21 milyar 181 milyon dolardan, 51 milyar 400 milyon dolara yükseldi.

Yılın ilk 6 ayında ise 118 milyar 55 milyon dolar ihracat yapıldı. Artış bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 38,7 artarak 168 milyar 137 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 20, ithalat yüzde 40,6 arttı.

Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı 27 milyar 742 milyon dolarla Rusya Federasyonu aldı.

Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı ise 10 milyar 642 milyon dolar ile Almanya aldı.

Sakaryalı iş insanı Timuray'a İş Dünyası Ödülü! Sakaryalı iş insanı Timuray'a İş Dünyası Ödülü!

Dış ticaret açığı:İhracat ile ithalat arasında ihracat aleyhine oluşan farktır. Bir ülke ihraç ettiği malların değerinden daha fazla değerde mal ithal ediyorsa o ülkenin ödemeler dengesi dış ticaret açığı veriyor demektir. Türkiye, geleneksel olarak dış ticaret açığı veren bir ekonomidir. Ekonomisinin canlı olduğu, büyümenin yüksek olduğu dönemlerde dış ticaret açığı artar, tersi durumlarda ise azalır. Çünkü Türkiye'de üretimde kullanılan girdilerin önemli bir bölümü (yaklaşık yüzde 65'i) ithal mallardan oluşur. Ekonomik büyümesi yükseldikçe üretimi artar, üretimi arttıkça ithalatı artar ve dolayısıyla dış ticaret açığı artar. Dış ticareti etkileyen önemli unsurlardan birisi de kurdur. TL, yabancı paralara ve özellikle de ihracat ve ithalatın yoğun olduğu bölgelerin parası olan Dolar ve Euro'ya karşı değer kaybettikçe ihracat artar, ithalat düşer.