Emek Partisi (EMEP) Sakarya İl Başkanı Tuncay Demirtaş, "İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs, dünya ve Türkiye’de yaygın, kitlesel, coşkulu miting ve gösterilerle kutlandı. 1 Mayıs’ın Birlik, Mücadele, Dayanışma coşkusunu fabrikalara ve işyerlerine taşıyalım" dedi.

Tuncay Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı:

 1- 2022 1 Mayıs’ında bütün dünyada işçi sınıfı ve ezilen halkların sorunlarının ve taleplerinin düne göre daha fazla ortaklaştığını gördük. Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika’ya bütün kıtalarda ve birçok ülkede yapılan kutlamalarda öne çıkan talepler, Covid 19 salgınının, ekonomideki kötüye gidişin ve kimi ülkelerde yaşanan ekonomik krizin ağır faturasının, işçi sınıfı ve emekçiler tarafından değil, tekeller ve sömürücü kapitalistler tarafından ödenmesi gerektiğini dile getiren talepler oldu.

Dünya genelinde yapılan 1 Mayıs eylemlerinde enflasyon, artan hayat pahalılığı, eriyen ücretler ve büyüyen yoksulluğa karşı atılan sloganlar, Ukrayna’nın işgaliyle büyüyen emperyalist savaş tehdidi ve artan silahlanma yarışına karşı barış ve enternasyonal dayanışma çağrılarıyla birlikte yükseldi.

2022 1 Mayıs’ı Türkiye’de de son yılların en yaygın, kitlesel ve coşkulu mitinglerine, gösterilerine sahne oldu. 1 Mayıs günü, belli başlı sanayi kentleri başta olmak üzere toplam 78 ilde 200’e yakın miting ve gösteri gerçekleştirildi. Yapılan 1 Mayıs kutlamalarında iş, ekmek ve özgürlük talepleri için yükselen Birlik, Mücadele ve Dayanışma sesleri, mücadelenin yarınları açısından umut ve güç verdi.

3- Zamların durdurulması ve ücretlere ek zam yapılması başta olmak üzere insanca bir yaşam ve çalışma koşullarına ilişkin genel taleplerle, kadro hakkının güvenceye alınması, sağlıkta şiddetin engellenmesi gibi işkollarına ilişkin özel talepler bu 1 Mayıs’ın en çok öne çıkan ve sloganlara yansıyan talepleri oldu. Gezi Davası’nda verilen gözdağı kararları başta olmak üzere artan politik baskılara, örgütlenmenin ve mücadelenin önündeki anti demokratik yasa ve uygulamalara karşı talepler ve sloganlarda alanlara yansıdı. Yine ırkçı-şoven kışkırtmalar ve savaş kışkırtıcısı politikalar karşı barıştan ve enternasyonal dayanışmadan yana taleplerde dile getirildi. “Gün Gelecek, Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek” sloganı ise tek adam yönetimini hedefleyen ve yaygın olarak atılan bir slogan olarak dikkat çekti.

4- Bu yılki 1 Mayıs miting ve gösterilerine katılım kitlesel olsa da bu kitlesellik esas olarak işçi sınıfının ve emekçilerinin sınıf bilinçli, ileri ve mücadeleci kesimleriyle sınırlı kaldı. 1 Mayıs gününün hafta sonuna ve Ramazan Bayramı’na denk gelmesi gibi katılımı olumsuz etkileyen faktörler, fabrika ve işyeri hazırlıklarının belli bir yoğunlukla yürütüldüğü yerlerde aşılırken, birçok iş kolunda bunun zayıflatıcı etkisi giderilemedi.

1 Mayıs miting ve gösterilerine gençlerin ve özellikle genç kadınların katılımının ve coşkusunun öne çıktığını özel olarak vurgulamak gerekir. İşçisiyle, öğrencisiyle gençler ve genç kadınlar iş, eğitim ve özgürlük taleplerinden, kadına yönelik şiddete ve cinsel yönelim ayrımcılığına kadar uzanan çeşitli talepleri kararlılıkla dile getirdiler.

Üretici köylülerin katılımı ise az sayıda kente gerçekleşti ve oldukça sınırlı kaldı. Belirli kentlerde göçmen ve mülteci işçilerin sınır dışı edilme korkusuna rağmen azda olsa mitinglere katılması ise 1 Mayıs’ın enternasyonal karakteri açısından altı çizilmesi gereken olumlu bir yöndür.

5- Temel sanayi sektörlerinde sendikalı olan işçilerin bile 1 Mayıs’a İzmir, Aliağa, Lüleburgaz, Gebze gibi az sayıdaki sanayi kentinde ve sınırlı düzeyde katılması, sendikal bürokrasinin birlik, mücadele ve dayanışmanın önünde ne kadar büyük bir engel oluşturduğunu bir kez daha gösterdi. Türk-İş ve Hak-İş’in konfederasyon yönetimleri başta olmak üzere, bağlı birçok sendikanın yönetimlerine egemen olan sendikal bürokrasinin işçi-sendika hareketi içerisinde fabrikalara kadar uzanan ve mücadelenin önünü tıkayan tutumu bu 1 Mayıs’ın çok daha güçlü geçmesine en büyük darbeyi vurmuştur. İşçilerin alın terinden kesilen aidatlarla konforlu bir yaşam süren bürokrat sendikacılar, başta sanayi kentleri olmak üzere Türkiye’nin her yerinde 1 Mayıs’ın kadınıyla, erkeğiyle daha geniş işçi, emekçi kitlelerin katıldığı ortak mitinglerle kutlanamamasının birinci derecede sorumluları olmaya bu yılda devam ettiler.

6- Bu durum sendikal bürokrasiye karşı sistematik, etkin ve kararlı bir mücadelenin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. İşçilerin sınıf bilincini ilerleten ve özgüven kazanacağı bir hatta yürümesini teşvik eden bir aydınlatma ve örgütlenme çalışmasının güçlü bir şekilde sürdürülmesi, sınıfın ve ülkenin geleceği açısından hayati düzeyde önemlidir.

Bu gerçekten hareketle partimiz önümüzdeki dönem işçi sınıfı içerisindeki çalışmasında sendikal bürokrasiye karşı sendikal demokrasinin ilkelerine sahip çıkmaya, işçilerin sınıf bilincini ilerletmeye, fabrika-işyeri örgütlenmesi ve yerel platformlar temelinde mücadeleci tutumun, sınıf sendikacılığının güçlenmesine özel bir önem ve yoğunluk verecektir.

7- 2022 1 Mayıs kutlamaları, tek adam yönetimi ve Cumhur İttifakı’nın yoğunlaşan sömürü ve baskı politikalarına karşı, burjuva muhalefetin dışında gerçek bir halk seçeneğinin kurulmasının güçlü dayanaklarının varlığını açık bir şekilde göstermiştir. Bu tablo aynı zamanda bütün emek, barış ve demokrasi güçlerine bir halk ittifakının oluşturulması için sorumlu bir tutumla hareket etme davetinin somut bir ifadesidir.

8- Partimiz, 2022 1 Mayısının ülke genelinde yaygın ve kitlesel olarak kutlanması için bütün olanaklarını seferber ederek yoğun bir çalışma yürütmüştür. Sendika ve emek örgütlerinin ülke genelinde yaygın kutlamalar yapması için ısrarcı olmuş ve sorumlu bir tutumla hareket etmiştir. Bu tutumun bir gereği olarak ülke genelinde düzenlenen bütün miting ve gösterilere en yaygın katılan parti olmuştur.

9- Partimiz, bu yılkı 1 Mayıs kutlamalarının çeşitli zayıflıklarına rağmen taşıdığı coşku ve umudu fabrika ve işyerlerine taşımak için üzerine düşen sorumluluğu kararlı bir şekilde yerine getirmek için çalışacaktır. Bütün sınıf bilinçli, ileri, mücadeleci işçileri ve emekçileri de bunu yapmak üzere cesaret ve özgüvenle hareket etmeye çağırmaktadır.

10- İşçilerin, emekçilerin, halkın birleşik hareketini hep birlikte örgütleyelim. 2022 1 Mayıs’ı zamları, yoksulluğu, sömürü ve savaş politikalarını durdurmanın, insanca yaşayacak bir ücret alabilmenin, yeni bir yaşam ve yeni bir dünya kurmak için geleceğe umutla bakmanın ancak böyle mümkün olacağını bir kez daha göstermiştir.

Editör: Haber Merkezi