Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifle, vatandaşın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi.

Teklifle, tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor.

Kıymaya üç ayda yüzde 50'den fazla zam Kıymaya üç ayda yüzde 50'den fazla zam

Teklifle; gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların da yapılandırma kapsamına alınması öngörülüyor. Daha önce yapılan yapılandırmalara konulan 36 ay vade, yeni düzenleme ile 48 aya yani 4 yıla çıkarılıyor. Düzenleme; 31 Aralık 2022 yılı öncesi borçları kapsıyor.

30 NİSAN 2023'E KADAR İLGİLİ İDAREYE BAŞVURULABİLECEK

Yapılandırma için, 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvurulabilecek. Yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödenecek. Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin, cezaları sıfırlanıyor. Alkol, uyuşturucu ve ölüme sebebiyet verme gibi hallerin dışında bir süre el konulan ehliyetler de iade edilecek.

Ayrıca ilk defa yapılan düzenleme ile de vergi dairelerine vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşların 2 bin lirayı aşmayan borçları siliniyor. 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçların toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aranmadan borçları silinecek.