Basın İlan Kurumu'nun 1 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan, internet haber sitelerini kapsayan Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 4 maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay’a dava açıldı.

Sakarya'da yayınlanan Medyabar Multi Medya Haber Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi avukatları tarafından Danıştay Dairesi Başkanlığı'na gönderilmek üzere Sakarya Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne sunulan başvuruda, yönetmeliğin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, Basın İlan Kurumu tarafından alınan 32091 sayılı, 1 Şubat tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 52, 53, 54 ve 56. maddeleri için yürütmeyi durdurma ve iptali talep edildi.

'HAKLARI İHLAL EDİLDİ'

4 sayfalık dava dilekçesinde, yayınlanan yönetmelikle yıllardır vergi kaydı bulunan, SGK'lı çalışanları olan müvekkilin haklarının ihlal edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yönetmelik ile 01.02.2023 tarihinde yayımlanan Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği ile müvekkil şirketin kazanılmış haklarına müdahale edilmiş, müvekkil şirket sanki yeni kurulan haber sitesi muamelesi görmüştür.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yönetmeliğin 52, 53, 54 ve 56. maddeleri ile Resmi İlan Yayımlamayla Alakalı İnternet Haber Sitelerine Dair Hükümler başlığı altında Kapsam, Kategoriler ve Şartlar olmak üzere yayınlanmış ve yayınlanan yönetmelik hükümleri ile müvekkil şirketin kazanılmış hakları ihlal edilmiştir."

'KAZANILMIŞ HAKLARA MÜDAHALE EDİLMİŞTİR'

Başvuru dilekçesinde Resmi İlan Yönetmeliği ile kazanılan haklara müdahale edildiği de belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Düzenlemelerde yer verilen koşullar sonucu, yıllardır yayın yapan internet haber sitelerinin sağlamış olduğu tüm koşulların görmezden gelinerek yeniden kurulan haber siteleri kategorisine alınması, tüm donanıma ve çalışan sayısına sahip olmasına rağmen, yeni kurulan haber siteleri gibi şartlara tabi tutulması, bekleme süresine ve şartlara tabi olması hukuka uygun değildir.

Davacı müvekkil şirket tarafından iptali istenilen her yönetmelik maddeleri kendisinden önce gelen hukuk kurallarıyla açıkça çelişen hükümleri içermekte, hukuka aykırı olarak; müvekkil şirketin haber yapma ve reklam yayınlama hakkının ihlali ile kazanılmış hakları yok eden, hiçe sayan düzenlemeler içermektedir."

Türkiye'nin en güvenilir gazetesi ve televizyon kanalı belli oldu Türkiye'nin en güvenilir gazetesi ve televizyon kanalı belli oldu

İPTAL GEREKÇELERİ SIRALANDI

Resmi İlan Yönetmeliği'nin düzenlemeler, sebep ve amaç unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu belirtilen dilekçede iptal talebi için şöyle denildi: 

"Yapılan yönetmelik değişikliği ile halkın haber alma ve bilgilendirme hürriyeti ve yine Anayasa'da karşılığını bulan çalışma hürriyeti kısıtlanmıştır.

Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve yapılan yönetmelik değişikliği ile davacı müvekkil şirketin çalışma alanına müdahale edilmiştir. Eşitlik ilkesine aykırı davranılmış, müvekkil şirketin sahibi olduğu internet sitesi ile yeni kurulan internet sitelerini eşit tutmak var olan hakkın özüne dokunmaktır. Yönetmelikte sadece yeni kurulan internet haber sitelerine ilişkin bir düzenleme olsaydı sorun teşkil etmeyeceği açık iken yeni kurulan haber siteleri ile davacı müvekkil şirketin aynı şartlara tabi tutulması hukuka uygun değildir. Yönetmelik değişikliği açıkça hukuka aykırı olmakla birlikte, iptal edilmemesi halinde telafisi imkansız zararlara yol açacağı aşikardır."

Editör: Tuncer Kalaycı